HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární bezpečnost staveb - elektromobilita

Metodické doporučení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, duben 2021 

Martin  Kasal  - 27.1.2022

Požární prevence v bytových domech

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zabezpečující plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb. , ve znění pozdějších předpisů. 

Blanka  Kliková  - 5.10.2020

 

Metodický návod začleňování činností s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí

Metodický návod vydalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky na základě § 24 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění poz... 

Blanka  Kliková  - 17.4.2019

 

Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení

Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení vznikl s cílem podrobněji specifikovat požadavky na posuzování projektových dokumentací a dokumentací staveb, v rozsahu požárn... 

Blanka  Kliková  - 15.11.2018

 

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta zdolávání požárů, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v ... 

Blanka  Kliková  - 23.10.2017

 

Metodický list č. 2/2017 - k problematice umístění pneumatik v servisech, pneuservisech a obdobných provozech

Tato metodika řeší umístění pneumatik v menších provozovnách servisů a pneuservisů, bez samostatného schváleného skladu pneumatik. 

Blanka  Kliková  - 17.5.2017

 

Metodické pomůcky pro ochranu obyvatelstva v rámci územního a stavebního řízení

Cílem níže uvedených metodických pomůcek je sjednocení postupů při posuzování předložené dokumentace a vydávání stanovisek zohledňující požadavky ochrany obyvatelstva v souladu se zákonem o IZS v p... 

  admin  - 24.6.2016

 

Metodický list 1/2015 k problematice začleňování činností skladování tlakových lahví s hořlavými plyny

Tato metodika řeší situace, kdy je při začleňování činností spojených se SKLADOVÁNÍM tlakových lahví s hořlavými (ne hoření podporujícími) plyny užito charakteristiky uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) zá... 

Blanka  Kliková  - 15.6.2015

 

Obsah semináře určený pro OZO a TPO

Dne 29. dubna 2015 se na krajském ředitelství HZS Karlovarského kraje uskutečnil "Seminář pro OZO a TPO". Obsah z tohoto semináře a jednotlivé přednášky jsou zde k nahlédnutí. 

Blanka  Kliková  - 5.5.2015

 

Požární dohled při svařování

Na HZS Karlovarského kraje byl vznesen dotaz: „Může osoba pověřená požárním dohledem při svařování v případě, pokud nejsou svářečské práce zcela ukončeny, ale pouze přerušeny, opustit svářečské pracov... 

Blanka  Kliková  - 14.4.2015

 

Stránkování: Počet: 11 / 2 | 1 2 |

vytisknout  e-mailem