HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak se chovat v tísňové situaci

Důležitá telefonní čísla

112 - jednotná linka tísňového volání - publikace "Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?"
150 - Hasiči
155 - Záchranná zdravotní služba
158 - Policie ČR

 

V případě vypuknutí požáru

 • snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se jej uhasit - využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod.
 • nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním ("hoří")
 • vyhledejte únikovou cestu
 • snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)
 • volejte tísňovou linku 150 nebo 112 - v obou případech se dovoláte k hasičům
 • při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)
 • operátor vám může podat základní informace "co dělat"
 • nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání plynů)
 • vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik

 • zachovejte klid
 • uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli.
 • otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 • v případě silného zakouření si lehněte na zem
 • ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr
 • snažte se dýchat klidně a zhluboka

V případě dopravní nehody

 • Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody.
 • Jste-li svědkem nehody, odstavte vozidlo na bezpečném místě, aby nezpůsobilo další následné nehody.
 • Zabraňte řetězové havárii – zabezpečte místo nehody (výstražným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním „praporkem" – postačí kusem látky).
 • Stane-li se nehoda na rychlostní komunikaci (čtyř a více proudá vozovka) nikdy nepřebíhejte přes sousední pruhy.
 • Dbejte na svoji bezpečnost, v případě nepřehledné situace (náledí, hustý provoz, snížená viditelnost) zapněte výstražná světla a opusťte vozovku – ukryjte se až za ochranná svodidla. Hrozí další řetězové nehody.
 • Snažte se uhasit požár, jestliže vozidlo hoří nebo doutná (hasicím přístrojem nebo v nouzi improvizovaně pískem, zeminou apod.). Při hašení nezvedejte kapotu vozidla. Tím zajistíte přístup vzduchu k místu hoření a situaci můžete zhoršit. Haste jen s mírně nadzvednutou kapotou.
 • Sami se označte výstražnou vestou.
 • Prohlédněte místo nehody a snažte se zjistit maximum informací (zejména počet zraněných osob, rozsah poranění, přítomnost nebezpečných látek, vznikající požár).
 • Ohlaste nehodu na tísňovou linku 112 nebo tímto důležitým úkolem někoho pověřte.
 • Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.
 • V rámci možností situaci na místě nehody zakreslete nebo nafoťte.
 • Před jakoukoliv manipulací s vozidly (otevírání dveří, ošetřování zraněných apod.) zajistěte vozidla proti pohybu, na místě nehody nemusí být sklon vozovky patrný.
 • Snažte se poskytnout první pomoc postiženým osobám s využitím autolékárničky (vaší nebo dalších účastníků silničního provozu).
 • Při poskytování první pomoci myslete na své zdraví a z lékárničky jako první použijte ochranné latexové rukavice pro svoji ochranu (zabránit kontaktu s krví).
 • Na místě nehody nekuřte, mohlo by dojít k požáru unikajících pohonných hmot
 • Snažte se s ostatními lidmi dohodnout na rozdělení úkolů, aby pomoc byla efektivní (řízení dopravy, shánění lékárniček apod.).
 • Po příjezdu záchranářů se řiďte jejich pokyny.
 • Policie uvítá Vaše poznatky z místa nehody, kde jste byli mezi prvními.
 • Stane-li se dopravní nehoda, myslete na základní pravidlo: zajistit vlastní bezpečnost, pak bezpečnost postižených osob a nakonec chránit majetek.
 • Poskytnutí pomoci je morální vizitkou každého z nás.

vytisknout  e-mailem