HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární dohled při svařování

Na HZS Karlovarského kraje byl vznesen dotaz: „Může osoba pověřená požárním dohledem při svařování v případě, pokud nejsou svářečské práce zcela ukončeny, ale pouze přerušeny, opustit svářečské pracoviště? Nebo na pracovišti musí zůstat a může ho opustit až po ukončení prací? A pokud by pracoviště opustit mohla, tak za jakých podmínek je toto možné?“  

 
Ve vyhlášce MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách není stanoveno, že by osoba vykonávající požární dohled musela být při přerušení svařování nepřetržitě na místě. Možnost vykonávat dohled v předem stanovených intervalech je ponechána z důvodu rozdílných podmínek svářečských pracovišť. Podmínky pro požární dohled souvisí především s mírou specifického rizika svářečského pracoviště.
Pro pracoviště s nízkým nebo žádným specifickým rizikem (pracoviště dle § 4 odst. 3 písm. b) výše zmíněné vyhlášky, tj. pracoviště s minimálním výskytem hořlavých látek, prostory s nehořlavým konstrukčním systémem atd.) je jistě možné použít přerušovaný dohled ve stanovených intervalech.
Pro pracoviště, kde je specifické riziko vysoké a toto riziko se dá hůře eliminovat a kontrolovat (např. možnost zapadnutí žhavých částic mezi hořlavé sendvičové konstrukce, snadné sdílení tepla vedením např. u kovových konstrukcí, které se stýkají s konstrukcemi hořlavými mimo prostor pracoviště apod.) je doporučen dohled nepřetržitý.
 
To znamená, že osoby, které stanovují podmínky požární bezpečnosti pro svařování, tak zároveň určují v rámci zvláštních požárně bezpečnostních opatřeních, jaký dohled se v době přerušení či ukončení svařování bude provádět, a to především na základě znalosti místa svařování.
 

vytisknout  e-mailem