HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ohrožení v Karlovarském kraji

Antropogenní mimořádné události

Jedná se o technické a technologické havárie. Nejzávažnějšími v této kategorii kromě zvláštních povodní jsou hromadná železniční nehoda, hromadná silniční nehoda, úniky nebezpečných látek ze stacionárních zařízení, úniky radioaktivních látek, úniky nebezpečných látek při přepravě, letecké havárie.

Přírodní (naturogenní) mimořádné události

Jedná se o živelní pohromy a MU způsobené biosférou. Mezi přírodní rizika patří přirozené a přívalové povodně, epidemie, vysoce nakažlivé nemoci, zemětřesení, epizootie, klimaticky podmíněné stavy jako jsou sněhové kalamity, větrné bouře, dlouhotrvající vedro a sucho a další.

Přehled hrozeb na území Karlovarského kraje aktualizovaný v souladu se schválenou analýzou ohrožení území Karlovarského kraje je k dispozici na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje.

vytisknout  e-mailem