HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní a ostatní předpisy

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy.  

Základní zákon týkající se požární prevence je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
 
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.docx
 

Přehled nejdůležitějších předpisů na úseku požární ochrany:

Zákony

zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).docx

zákon č. 239/2000 Sb., o IZS.docx

zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon.docx

zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).docx

Vyhlášky

vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.docx

vyhl. č. 34-2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.docx

vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.doc

vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).docx

vyhl. č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří.docx

Nařízení vlády

NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.docx

Nařízení Karlovarského kraje

Nařízení Karlovarského kraje č.3, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve venkovních shromažďovacích prostorech.pdf

Nařízení Karlovarského kraje č.4, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.pdf

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska PO

Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany.pdf

vytisknout  e-mailem