HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace poskytované podle zákona 106/1999 sb.

DATUM ŽÁDOSTI PŘEDMĚT DOTAZU ČÍSLO JEDNACÍ
02.04.2024 Žádost o zaslání protokolu o kontrole a čištění komína na adrese Tři Sekery č. p. 73, 353 01 č. j. HSKV-667/2024-KKŘ
12.02.2024 Žádost o zaslání odměňování příslušníků HZS KVK (osobní příplatky/jednorázové odměny – dle zařazení) a počet příslušníků u HZS KVK dle platových tříd č. j. HSKV-353/2024-KKŘ
12.02.2024 Žádost o poskytnutí statistiky služebních úrazů za období let 2019-2023, které se staly při operačním řízení jednotek požární ochrany v Karlovarském kraji č. j.: HSKV-352/2024-KKŘ
22.09.2023 Žádost o poskytnutí informace k realizaci úsporných energetických opatření HSKV-1723/2023-KKŘ
18.04.2023 Žádost o poskytnutí statistických údajů k fotovoltaickým elektrárnám za roky 2012 - 2022 HSKV-734/2023-KKŘ
07.02.2023 Žádost o poskytnutí informace k dopravním nehodám služebních vozidel v listopadu 2022 HSKV-284/2023-KKŘ
04.10.2022 Žádost o poskytnutí dat souvisejících s možností ukrytí obyvatelstva v ČR HSKV-2022/2022-KKŘ
08.08.2022 Žádost o zaslání vyjdáření k vybraným záznamům HSKV-1667/2022-KKŘ
17.06.2022 Žádost zda HZS Karlovarského kraje řešil nevyhovující požárně bezpečnostní situaci v bytovém domě na adrese Fibichova 763/2a HSKV-1364/2022-KKŘ
23.02.2022 Statistika událostí v KVK a Kraslicích v letech 2019 - 2021, živelné pohromy HSKV-550/2022-KKŘ
21.07.2021 roční plán požárních kontrol HZS KVK pro rok 2021 HSKV-1647/2021-KKŘ
2.3.2021 organizační struktura, příspěvkové organizace a veřejné zakázky HZS KVK HSKV-472/2021-KKŘ
13.2.2021 vyhlašování poplachu/výjezdu pomocí sirén v Karlovarském kraji HSKV-314/2021-KKŘ
8.2.2021 komunikace se stavebním úřadem ve věci autoservisu Americká 23/64, 351 01 Františkovy Lázně HSKV-296/2021-KKŘ
19.1.2021 kopie protokolu o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně; kopie podnětu vzešlého z výše uvedené kontroly adresovaného místně příslušnému stavebnímu úřadu ve Františkových Lázních ve věci nesrovnalostí na úseku stavebního práva HSKV-142/2021-KKŘ
7.7.2020 použití dronů u HZS KVK HSKV-1711/2020-KKŘ
18.5.2020 služební místa, která pro přijetí a následný výkon služby nevyžadují platné osvědčení fyzické osoby pro styk s utajovanými informacemi ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. HSKV-1296/2020-KKŘ
28.4.2020 použití dronů u HZS KVK HSKV-11145/2020-KKŘ
31.3.2020 krizové plány ORP Karlovy Vary a Karlovarského kraje HSKV-972/2020-KKŘ
5.2.2020 aktivní stálé úkryty v Karlovarském kraji HSKV-526/2020-KKŘ
31.3.2020 prvky kritické informační infrastruktury v Karlovarském kraji HSKV-383/2020-KKŘ
7.10.2019 maximálně přípustný počet osob v budově tzv. Molly klubu na adrese Jaltská 5, 360 01, Karlovy Vary HSKV-2816/2019-KKŘ
19.7.2019 záznam o dopravní nehodě ze dne 26. 1. 2019, ke které došlo na komunikaci 1/13 u obce Boč PSČ 363 01 – Karlovarský kraj HSKV-2072/2019-KKŘ
10.6.2019 na základě jakého podnětu byl proveden v květnu 2019 výjezd k havárii na Náměstí ČSM na parcele č. 2123, Chodov u Karlových Varů; jaký závěr učinili pracovníci JPO po tomto měření a komu jej předali HSKV-1669/2019-KKŘ
6.4.2019 řízení, týkající se přestupků dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která byla u HZS Karlovarského kraje zahájena v období od 1. 1. 2017 do podání žádosti HSKV-1027/2019-KKŘ
20.11.2018 identifikace příslušníků HZS Karlovarského kraje ze stanice K. Vary, kteří zasahovali dne 19.2.2017 ve Fibichově ulici č. 771 v souvislosti s únikem vody z bytu č. 11 ve 4. NP HSKV-3347/2018-KKŘ
29.11.2017 obsah dokumentace související s cvičením HZS Karlovarského kraje s názvem Koridor HSKV-3986/2017-KKŘ
10.10.2017 poskytnutí zprávy o zásahu při mimořádné události ve 3. nebo zvláštním stupni vyhlášeného poplachu včetně fotodokumentace HSKV-3399/2017-KKŘ
27.9.2017 výše kázeňských a zdanitelných odměn vyplacených u HZS KVK za rok 2016 a za poměrnou část roku 2017; výše osobních příplatků u HZS KVK za rok 2016 a za poměrnou část roku 2017 HSKV-3262/2017-KKŘ
27.12.2016 obsah vyjádření HZS Karlovarského kraje k oznámení o projednání zadání změny územního plánu města Karlovy Vary ozn. č. 1/2016 – k.ú. Karlovy Vary – integrovaný dopravní terminál HSKV-47/2017-KKŘ
25.10.2016 informace o provedení kontroly HZS KVK u právnické osoby KV Arena, s.r.o., se sídlem: Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 27968561, a to konkrétně ve vztahu k předmětům vyskytujícím se v prostorách haly a používaným při činnosti hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary HSKV-3290/2016-KKŘ
8.6.2016 oprávněnost poskytnutí interní informace o provedení kontroly HZS KVK v hotelu Francis cizímu subjektu HSKV-1880/2016-KKŘ
12.5.2016 odstranění závad uvedených v protokolu o kontrole HZS KVK v hotelu Francis HSKV-1562/2016-KKŘ
18.4.2016 informace o softwaru, který HZS KVK používá pro vedení spisové služby a o firmě, která jej poskytuje HSKV-1287/2016-KKŘ
5.3.2016 informace o provedení kontroly HZS KVK v hotelu Francis HSKV-832/2016-KKŘ

vytisknout  e-mailem