HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní činnost

Orgány krizového řízení jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a předpisů vydaných k jeho provedení.

Složení kontrolní skupiny se liší s ohledem na kontrolovaný subjekt. U kraje vykonává uvedenou kontrolu Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem a u hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje vykonává tuto kontrolu u obcí s rozšířenou působností v součinnosti s Krajským úřadem Karlovarského kraje a u obcí v součinnosti s obecním úřadem příslušné obce s rozšířenou působností.

Dále jsou prováděny kontroly u právnických a podnikajících fyzických osob, kterou provádí orgán krizového řízení, který právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnost vyplývající z krizového plánu.

Kontrolní činnost prováděná Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje je plánována vždy v roce stávajícím na rok následující prostřednictvím Plánu kontrol, který je schvalován Bezpečnostní radou Karlovarského kraje, na příslušný rok s uvedením kontrolovaného subjektu, předmětu kontroly a přibližného termínu realizace kontroly.

Dále je Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje jedním z orgánů integrované inspekce při kontrole podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Návrh ročního plánu kontrol dodržování zákona o prevenci závažných havárií zpracovává po projednání s krajskými úřady a orgány integrované inspekce Česká inspekce životního prostředí.

vytisknout  e-mailem