HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovná činnost je souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na výchovu obyvatelstva s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí a v případě jejich vzniku dosáhnout zmírnění nežádoucích dopadů mimořádné události na zdraví, životy, majetek či životní prostředí odpovídajícím chováním obyvatelstva.

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Svým rozsahem vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých oddělení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Nedílnou součástí preventivně výchovné činnosti je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

V rámci HZS Karlovarského kraje působí pracovní skupina preventivně výchovné činnosti, která tvoří každoroční Plán preventivně výchovné činnosti HZS Karlovarského kraje, koordinuje medializaci „Mezinárodního dne linky 112“, který připadá každý rok na den 11. 2., zapojení do celostátní soutěže HZS ČR „Dáváme za vás ruku do ohně“ a postup provedení „Dne požární bezpečnosti – Pátek 13“. Spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí a podílí se na projektu Implementace politiky stárnutí na krajské úrovni například účastí při Dnech seniorů.

Základní oblasti realizace PVČ u HZS Karlovarského kraje:

 • Kulturní a sportovní akce pro veřejnost
 • Exkurze na stanicích HZS
 • Asociace Záchranný kruh
 • SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – to je centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu
 • Videokampaň Ty to zvládneš
 • Bezpečnostní portál Karlovarského kraje – BEZPORT
 • Informační systém pro města a obce

Další projekty jsou připravovány a realizovány pro konkrétní skupiny obyvatelstva:

 • Pro seniory jsou pořádány přednášky v rámci tzv. senior akademií, ale i samostatně v domovech důchodců a zájmových sdruženích.
 • Pro cizince jsou vydávány příručky v anglickém, francouzském a německém jazyce.
 • Pro nevidomé, neslyšící, tělesně postižené nebo duševně postižené osoby jsou pořádány besedy, instruktáže a přednášky.
  • Osoby, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, mají možnost požádat Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje o zařazení na seznam osob vedený u operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Bližší informace o této službě naleznete na Bezpečnostním portálu Karlovarského kraje.

V České republice se dále můžete setkat s dalšími preventivně výchovnými projekty a iniciativami:

 • V rámci projektu „Bezpečné cestování“ jsou v prostředcích hromadné dopravy umístěny plakáty s informacemi o možných nebezpečích a o správném chování v případě ohrožení nebo krizové situace. Tento projekt probíhá od roku 2006.
 • HZS Jihomoravského kraje ve spolupráci s dalšími subjekty vytvořil příručku „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“.
 • Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč vytvořil v rámci projektu „Štěstí přeje připraveným“ seriál krátkých videoklipů "Jak se chovat, když...".                            

Základní oblasti realizace PVČ u HZS Karlovarského kraje

Kulturní a sportovní akce pro veřejnost

pvč vybavení.JPGProfesionální hasiči se aktivně podílí na akcích pro širokou veřejnost, jako jsou dny dětí nebo významné kulturní a sportovní události měst a obcí, kde předávají informace, jakým způsobem nejlépe předcházet rizikům a nebezpečím při požárech, v dopravě i běžného života a jak chránit životní prostředí. K tomu využívají ukázky techniky a vybavení jednotky pro rychlou a účinnou pomoc, ukázky použití bezpečnostních prvků ochrany v domácnostech (hlásičů požáru, detektorů plynů nebo hasicích přístrojů), ukázky zásahů, které doplňují názornými výukovými bannery a informačními materiály.

Exkurze na stanicích HZS Karlovarského kraje

Exkurze na stanicích požární ochrany je možno absolvovat v rámci preventivně výchovné činnosti. Kontaktní údaje na velitele stanic, se kterými je nezbytné domluvit podrobnosti provedení exkurze naleznete v sekci Kontakty.

pvč exkurze.jpg

Asociace Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh je sdružení záchranářských subjektů a vzdělávacích institucí, které se aktivně zabývají problematikou vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku. Společně již od roku 2005 vyvíjí a realizují projekty, vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám obyvatelstva, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na ně či správně reagovat v krizových situacích. K dispozici online asociace záchranný kruh nabízí více než 100 preventivních videí, přes 300 článků na různá témata a až 200 pracovních listů, které ocení zejména pedagogové, kteří je po registraci mohou využívat zcela zdarma.

Více informací získáte na Portálu záchranný kruh na adrese www.zachranny-kruh.cz

pvč logo centrum.jpg

SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ – to je centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu

Areál Světa záchranářů slouží k celoročnímu vzdělávání a praktické přípravě dětí, mládeže, pedagogů a dalších cílových skupin v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí prostřednictvím zážitkových programů. Areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí. Navštívit jej může i veřejnost.

Více informací naleznete na adrese www.svetzachranaru.cz

pvč centrum letecký pohled.jpg

Videokampaň Ty to zvládneš

Kampaň "Ty to zvládneš" začala v roce 2016 a byla nejdříve zaměřena na nejčastější chyby „laických zachránců“ při dopravních nehodách. Realizuje ji Asociace Záchranný kruh v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky, ostatními složkami integrovaného záchranného systému, Ministerstvem dopravy ČR – BESIP a dalšími partnery.

Osvětová celostátní kampaň je určena pro širokou veřejnost a tvoří ji desítky emotivních, preventivních i dokumentárních videí a dalších podpůrných materiálů, které upozorňují na nejčastější chyby při dopravních nehodách, kterých se dopouštějí samotní zachránci nebo chodci v běžném provozu. Ukazují divákům, jak se mají bezpečně chovat při různých osudových situacích při požáru v domácnosti, mimořádných událostech a věnují se i správnému poskytování první pomoci.

Odborně zpracovaná výuková videa, která jsou zároveň divácky velmi atraktivní, napomáhají v kvalitním vzdělávání a k přípravě na specifické, ale časté rizikové situace.

Kampaň je realizována v rámci projektu „Záchrana života při dopravních nehodách“ za finanční podpory z Fondu zábrany škod, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.

Více informací naleznete na adrese www.tytozvladnes.cz

pvč logo ty to zvládneš.png

Bezpečnostní portál Karlovarského kraje – BEZPORT

BEZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce, do které je umožněn přístup pro každého uživatele internetu a neveřejné sekce, která slouží registrovaným odborníkům z řad orgánů krizového řízení a zástupcům složek integrovaného záchranného systému. Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Více informací naleznete na adrese www.bezport.cz

pvč logo bezprot.png

Informační systém pro města a obce

Města a obce v České republice mají řadu povinností ve vztahu ke svému obyvatelstvu. Asociace Záchranný kruh vytvořila unikátní systém info boxů, které si starostky a starostové měst a obcí mohou umístit na své webové stránky a prostřednictvím nich zajistit poskytování nejdůležitějších rad, návodů a informací v oblasti bezpečnosti obyvatel, možného ohrožení, prevence rizik a přípravy na mimořádné události a krizové situace svým obyvatelům.

Info boxy slouží i pro zobrazování aktuálních výstrah na blížící se povodně, vichřice a jiné předpověditelné události a jednoduchá administrace systému umožňuje úpravu vzhledu, vytváření vlastních informací a aktuálních výstrah lokálního charakteru.

Současně je možné využít i volně dostupné vzdělávací materiály, pomůcky a hry určené pro jednotlivé cílové skupiny.  Informace a rady jsou garantované odborníky z řad záchranářských subjektů.

Bližší informace naleznete na adrese https://www.zachranny-kruh.cz/infoboxy

pvč centrum infomoxy.png

vytisknout  e-mailem