HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinná publicita

V roce 2022 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 5.320.000,- KČ. Dotace (finanční prostředky) se poskytují na účel zlepšení vybavenosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje věcnými prostředky a vytvoření lepších podmínek pro činnost příslušníků HZS kraje na místě zásahu, naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a zkvalitnění vybavenosti požárních jednotek HZS kraje. Investiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 4 400 000 KČ byla použita jako příspěvek na pořízení tohoto věcného vybavení: užitkový automobil (dofinancování z příspěvku města Mariánské Lázně), osobní automobil (dofiancování ze státního rozpočtu), obnova a pořízení HW IT - rozšíření hlavního diskového pole KOPIS, Gb switch pro datové propojení základního jádra mezi KOPIS a KŘ, pasivní sledování dronu - Aeroscope, vyprošt'ovací nástroj, defibrilátor, dron, kabel pro napájení dronu za letu, počítač pro technologii velitelského automobilu, vlek pro čtyřkolku. Neinvestiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 800 000 KČ byla použita jako příspěvek na zásahy prováděné na komunikacích II. a III. třídy v Karlovarském kraji (zásahy související se zajišt'ováním sjízdnosti komunikací, např. úklid vozovky při znečištění provozními náplněmi vozidel, odklízení padlých stromů apod.), na zlepšení podmínek pro výkon služby příslušníků HZS kraje, na úhradu roční podpory systému GINA. Neinvestiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 120 000 KČ byla použita jako příspěvek na financování regionální meteorologické služby pro potřeby integrovaného záchranného systému (zejména HZS kraje, Horské služby, Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje), orgánů krizového řízení, obcí, i pro potřeby správců komunikací. Prostředky byly využity pro predikci negativních a nebezpečných meteorologických jevů (vítr, bouře, deště, sucho, extrémní sněhové pokrývky atd.), dále při provádění záchranných prací, hašení požárů apod.

V roce 2022 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 139.150,- KČ. Dotace (finanční prostředky) se poskytují na účel zlepšení vybavenosti Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje věcnými prostředky a vytvoření lepších podmínek pro činnost příslušníků HZS kraje na místě zásahu, naplňování koncepce plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a zkvalitnění vybavenosti požárních jednotek HZS kraje. Dotace (finanční prostředky) ve výši 139 150 Kč byly použity jako investiční příspěvek na pořízení 1 ks zemědělských vidlí s přidržovačem (příslušenství ke smykovému nakladači BOBCAT).

V roce 2021 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 1.063.400,- KČ. Dotace (finanční prostředky) se poskytují na účel doplnění, obměna a pořízení zcela nových technických prostředků využívaných k plnění úkolů na ochranu obyvatelstva Karlovarského kraje při řešení následků epidemie COVID-19. Investiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 525 000 KČ bude použita jako příspěvek na pořízení věcného vybavení, neinvestiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 538 400 KČ bude použita jako příspěvek na pořízení věcného vybavení.

V roce 2021 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 5.200.000,- KČ. Dotace (finanční příspěvek) se poskytuje na účel zlepšení vybavenosti věcnými prostředky a vytvoření lepších podmínek pro činnost příslušníků Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na místě zásahu, naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění vybavenosti jednotek HZS kraje. Investiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 4 400 000 KČ bude použita jako příspěvek na pořízení tohoto věcného vybavení: přenosná elektrocentrála, osvětlovací balon LED, kladka, podpěry, nákladní automobil - zvedací čelo, kompresor, komponenty Bobcat, myčka na hadice, měřící zařízení, vysokozdvižný vozík, velitelský automobil. Neinvestiční část dotace (finančních prostředků) ve výši 800 000 KČ bude použita na výdaje související se zásahy na komunikacích Karlovarského kraje Il. a III. třídy, na pořízení/opravy věcných prostředků, případně na pohonné hmoty.

V roce 2020 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 5.400.000,- KČ. Dotace (finanční příspěvek) se poskytuje na účel zlepšení vybavenosti věcnými prostředky a vvtvoření lepších podmínek pro činnost příslušníků Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje na místě zásahu, naplňování koncepce plošného pokrytí a zkvalitnění vybavenosti jednotek HZS kraje. Konkrétní pořízené vybavení z prostředků poskytnuté dotace bude specifikováné v roční zprávě o činnosti sboru za rok 2020. Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje obdržel Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje v roce 2020 příspěvek ve výši 400 000,- KČ. Tato dotace je určena na pořízení 1 ks přívěsného agregátu elektrické energie. Rovněž toto vybavení bude specifikováno a zdokumentováno v roční zprávě o činnosti sboru za rok 2020. 

V roce 2019 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 5.200.000,- KČ. Prostředky z finančnío příspěvku budou použity na investice zásahového vybavení a také na provozní účely sboru. Konkrétní pořízené vybavení z prostředků poskytnuté dotace bude specifikováné v roční zprávě o činnosti sboru za rok 2019.

V roce 2018 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 4.800.000,- KČ na účel ,,Pořízení věcných a ochranných prostředků ke zlepšení vybavení jednotek a KŔ HZS KvK a úhrada provozních nákladů m.j. v souvislosti se zásahy prováděnými na komunikacích II. a III. třídy". Veřejnoprávní smlouva byla podepsána zástupci poskytovatele i příjemce 11.5.2018. Konkrétní pořízené vybavení z prostředků poskytnuté dotace bude specifikováné v roční zprávě o činnosti sboru za rok 2018.

V roce 2017 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.cz) a to v celkové výši 3 800 000,- Kč. V rámci této dotace bylo 1 800 000,- Kč použito na provozní prostředky, tedy na nákup vybavení například ochranných pomůcek, kompozitních lahví pro dýchací přístroje, hasičských zásahových bot, batohu s výbavou pro dobrovolníka, pneumatik a motorové nafty pro požární techniku.
Zbylé finanční prostředky z dotace Karlovarského kraje byly použity na investiční akce, konkrétně na nákup dvousloupového hydraulického zvedáku, kamerového systému, kamery termovizní s příslušenstvím na KŘ.

V roce 2016 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje investiční a neinvestiční dotaci (finanční příspěvek) od Karlovarského kraje a to ve výši 2 700 000,- Kč. V rámci této dotace bylo 900 000,- Kč použito na provozní prostředky, tedy na nákup vybavení například halogenová světla, ruční svítilny, plničky protipovodňových pytlů, kalového čerpadla, funkčního zásahového prádla, zásahových rukavic, zásahové obuvi, zásahových přileb, zásahových obleků či výstražných vest. Zbylé finanční prostředky z dotace Karlovarského kraje byly použity na investiční akce, konkrétně na nákup víceúčelových nafukovacích stanů, osobního automobilu, přenosné elektrocentrály, osvětlovacího balonu a automatizovaných defibrilátorů. 

Karlovarský kraj: www.kr-karlovarsky.cz                                              Živý kraj: www.zivykraj.cz

logoKK.png Logo_KV2.jpg

_________________________________________________________________________________________________________________

V roce 2022 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace - finančních prostředků - z rozpočtu města Sokolov účelově vymezené finanční prostředky ve výši 3 300 000,- Kč za účelem zabezpečování požární ochrany ve městě Sokolov. Dotace je určena na investiční výdaje - výměnu vrat za elektricky ovládaná, rozšíření stávajících vrat o pohony, na rekonstrukci elektroinstalace, na pořízení radiometru a defibrilátorů.

V roce 2020 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace - finančních prostředků - z rozpočtu města Sokolov účelově vymezené finanční prostředky ve výši 6 600 000,- Kč za účelem zabezpečování požární ochrany ve městě Sokolov. Dotace je určena na investiční výdaje pro 3. etapu rekonstrukci stanice Sokolov.

V roce 2019 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace - finančních prostředků - z rozpočtu města Sokolov účelově vymezené finanční prostředky ve výši 3 346 000,- Kč za účelem zabezpečování požární ochrany ve městě Sokolov. Dotace je určena na investiční výdaje pro rekonstrukci stanice Sokolov a pořízení vybavení, na pořízení ochranných pomůcek a na úhradu pohonných hmot.

V roce 2018 obdržel HZS Karlovarského kraje na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sokolova účelově vymezené finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele ve výši  3 300 000,- Kč na zabezpeční požární ochrany ve městě Sokolov v souladu se ´Smlouvou o podílu zabezpečování požární ochrany ve městě Sokolov´.

Město Sokolov: www.sokolov.cz

logo sokolov.jpg

Tato akce (činnost) je realizována za finanční podpory města Sokolova.

vytisknout  e-mailem