HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásahy jihočeských hasičů narostly v roce 2023 o více než tisícovku

Počty událostí, u kterých je potřeba zásahu hasičů, rok od roku rostou. Pokud v roce 2023 ubyly zásahy spojené s válečným konfliktem na Ukrajině a následnou migrací jejích obyvatel, plnily a navyšovaly statistická čísla především zásahy spojené s počasím. 

Počet a skladba zásahů profesionálních i dobrovolných jednotek nejen v Jihočeském kraji se dlouhodobě mění hlavně na základě klimatických jevů. Statistiky dokazují, že stále vyšší podíl na činnosti hasičů mají technické pomoci různého charakteru.

Celkově jihočeští hasiči zasahovali v roce 2023 celkem u 12 246 událostí. V srovnání s rokem 2022, kdy se celkový počet událostí dostal na číslo 11 117, jde o nárůst o více než jedenáct stovek. Důvodem citelného navýšení jsou především zmíněné klimatické jevy.

Největší podíl na celkovém počtu událostí tvoří technické zásahy, a to téměř 69 procent. Mezi technické zásahy patří technické pomoci řešené v souvislosti s živelními pohromami (vichřice, sníh, přívalové deště, povodně), výjezdy k nouzovým otevřením bytů, k likvidacím nebezpečného hmyzu, dále také k měřením koncentrací, transportu pacientů a řadíme sem také záchrany osob a zvířat, kdy jsme pomáhali koňům, kočkám, psům, labutím či srnkám. Počet technických zásahů byl tak v roce 2023 celkem 8 437 (rok 2022 – 7 135).

V pořadí druhou statisticky významnou skupinou zásahů jihočeských hasičů jsou dopravní nehody. Jednotky HZS Jihočeského kraje likvidovaly v roce 2023 následky 1 584 nehod, kde je změna v porovnání s počtem 1 415 v roce 2022 výrazná a bohužel nejde mluvit o zlepšujícím se trendu na jihočeských silnicích.

Naopak pozitivem je celkový pokles počtu požárů. V loňském roce jich jihočeští hasiči uhasili 1 170, což znamená, že požáry tvoří již méně než 10 procent veškeré výjezdové činnosti jednotek. Pokles oproti roku 2022 je výrazný – počet požárů v roce 2022 byl 1 313.

Další statistické zajímavosti roku 2023:

 • Hasiči u všech typů zásahů evakuovali 1 711 osob.
 • Celkový počet všech zraněných lidí byl 2 051. Nejvíce zraněných bylo u dopravních nehod – 1 144, u požárů pak 69. Zranění se nevyhnula ani zasahujícím hasičům - 29 profesionálů a 16 dobrovolných hasičů muselo vyhledat lékařské ošetření.
 • Smutným číslem je počet usmrcených, kterým naše jednotky již nedokázaly pomoci. Ve statistikách evidujeme 249 usmrcených osob, z toho 3 v přímé souvislosti s požárem, 56 v důsledku dopravních nehod a 190 u technických zásahů.
 • Způsobená škoda všemi požáry se vyšplhala na hodnotu 397 411 600,-,
 • Zasahovali jsme u 7 požárů se škodou vyšší než 10 miliónů korun:
  • 11. červenec – požár třídírny odpadu, Vimperk – škoda 70 miliónů,
  • 3. srpen – požár skládky pneumatik, Borovany – škoda 60 miliónů,
  • 1. srpen – požár haly, Ledenice – škoda 30 miliónů,
  • 14. červenec – požár bowlingu, Vimperk – škoda 21 miliónů,
  • 3. červen – požár pily, Slavonice – škoda 20 miliónů,
  • 29. červen – požár balíků slámy v hale, Lhenice – škoda 18,5 miliónů,
  • 15. duben – požár rekreační chalupy, Lenora – škoda 18 miliónů
 • Na druhou stranu hasiči svými zásahy uchránili majetek v hodnotě 875 604 000,-.
 • U jedné události byl vyhlášen 4. stupeň poplachu, a to u požáru lesa u Jetětic na Písecku, kde hasiči nepřetržitě několik dní bojovali s rychle šířícím se požárem na velice obtížně přístupném a nepřehledném terénu cca 40 hektarů.
 • Nejčastěji jsme u zásahů spolupracovali s Policií ČR, a to v 3 195 případech, v 2 026 případech s jednotkami hasičů spolupracovala ZZS.
 • U 1 382 zásahů použili hasiči vzduchový dýchací přístroj, ve třech případech přístroj kyslíkový.
 • Protichemický oblek hasiči použili v 14 případech, 54x museli obléknout obleky proti sálavému teplu.
 • Dvacet zásahů si vyžádalo ochranné prostředky pro potápěče.
 • U technických zásahů byla 20x svolána potápěčská skupina, u 7 případů pak lezecká skupina.
 • U každého zásahu profesionální nebo dobrovolné jednotky byli v průměru 4 hasiči.
 • Průměrná doba, po kterou byla jednotka na místě zásahu, byla v loňském roce 72 minut.

Statistické údaje o zásazích HZS Jihočeského kraje v letech 2015 - 2023:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Požáry

1 407

892

1 086

1 097

1 151

1 012

949

1313

1170

Dopravní nehody

1 381

1 505

1 574

1 521

1 459

1 418

1 329

1415

1584

Technické zásahy

4 830

4 714

5 678

5 186

5 659

6 597

6 902

7135

8437

Poznámka: Prezentovány jsou předběžné základní statistické informace o událostech se zásahem jednotek požární ochrany a požárech v roce 2023. Konečné počty zásahů včetně dalších informací budou publikovány ve Statistické ročence HZS Jihočeského kraje za rok 2023, která bude k dispozici v následujících týdnech a se kterou Vás samozřejmě seznámíme.

Sledujte webové stránky HZS Jihočeského kraje www.hzsjck.cz a profily HZS Jihočeského kraje na facebooku a X (twitteru).

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem