HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje je zaměřena na oblast informování obyvatelstva o rizicích vzniku mimořádných událostí, způsobech sebeochrany a vzájemné pomoci, na zvýšení znalostí o preventivních ochranných opatřeních, informování o vyžadování pomoci na linkách tísňového volání i na prohlubování znalostí a dovedností občanů k eliminaci ohrožení při vzniku mimořádné události.
V rámci preventivně výchovné činnosti pořádáme již tradiční akce pro veřejnost (ukázky požární techniky, výzbroje a výstroje hasičů, soutěže pro děti a dny otevřených dveří na stanicích). Snahou je co nejefektivněji informovat veřejnost všech věkových skupin o možných nebezpečích a způsobech minimalizace jejich dopadů. Spolupracujeme zejména s vybranými institucemi, orgány státní správy a samosprávy a společenskými organizacemi, sdružujeme síly a prostředky a využíváme vypisované granty k jejich realizaci.
Koordinátorkou preventivně výchovné činnosti u HZS Jihočeského kraje je kpt. Mgr. Jana Mejzlíková, mail: jana.mejzlikova@jck.izscr.cz, tel: 950 230 263, mobil: 725 030 540.

vytisknout  e-mailem