HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU V RÁMCI STAVEBNÍ PREVENCE

HZS Jihočeského kraje vykonává státní požární dozor na území Jihočeského kraje.

V rámci stavební prevence se vykonává státní požární dozor v rozsahu §31 odst. 1 písm. b) a c) Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Státní požární dozor se vykonává
b) posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace

1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby,
2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby,
3. projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová dokumentace, nebo
4. dokumentace nebo jiného podkladu ke změně v účelu užívání stavby,
5. dokumentace ke změně dokončené stavby,

Posouzení se provede v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek

Výsledkem výkonu státního požární dozoru v rámci stavební prevence je závazné stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.

Dle §40 odst. 1 Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů se státní požární dozor se v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u stavby kategorie 0 a I.

vytisknout  e-mailem