HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vypůjčení vysoušečů i v době mimo povodně

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje půjčuje vysoušeče zdiva obcím a právnickým osobám jako jsou mateřské a základní školy, zdravotnická, sociální, kulturní a obdobná zařízení zřizovaná obcí, krajem nebo státem, základní složky IZS, justiční orgány, orgány státní správy, samosprávy apod.

Vysoušeče se zapůjčují pouze v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Žádost o vypůjčení vysoušeče naleznete ZDE.

Vyplněnou žádost odešlete e-mailem, dopisem nebo osobně předejte na příslušný Územní odbor HZS JčK. Ve správním území ORP České Budějovice, Týn nad Vltavou a Trhové Sviny směřujte žádost na Krajské ředitelství HZS JčK v Českých Budějovicích. Kontakty ZDE

Pokud vysoušeče fyzicky nepřebírá u HZS starosta nebo statutární zástupce právnické osoby, bude smlouva uzavřena s přebírající osobou, která musí být vybavena originálem plné moci k zastupování při uzavírání smlouvy o výpůjčce. Plná moc nemusí být ověřena.

HZS JčK půjčuje vysoušeče bezplatně, nejvýše na dobu 1 měsíce. Smluvní pokuta za nedodržení smluveného data vrácení je 300 Kč za každý, byť započatý 1 den prodlení. Vysoušeč požadujeme vrátit spolu s návodem k obsluze a dokladem o provedené el. revizi podle ČSN 33 1610 osobou k tomu oprávněnou.

Smlouvu o výpůjčce naleznete ZDE.

vytisknout  e-mailem