HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro JSDHO

Základní témata, která mají být proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků v roce 2019, naleznete ZDE.

UPOZORNĚNÍ pro všechny velitele a strojníky, kteří v letošním roce absolvovali kurz k získání odborné způsobilosti, nebo ověření odborné způsobilosti v Č. Budějovicích, Týně n/Vlt. a T. Svinech, aby si na svých obecních úřadech vyzvedli svá Osvědčení, která již byla na příslušné obce rozeslána.

V oddíle  "Ke stažení"  naleznete:

  • Žádost o Zařazení mobilní požární techniky do seznamu vozidel IZS  (výjimka z povinného ručení motorového vozidla) 
  • Žádost o Vyřazení mobilní požární techniky ze seznamu vozidel IZS
  • Formuláře Lékařského posudku pro člena JSDHO

Pro upřesnění uvádíme vybrané informace k provozu zásahových požárních automobilů s hmotností nad 3 500 kg.


800 990 950 - nová telefonní linka pro jednotky SDH obcí

HZS Jihočeského kraje zřídil pro potřeby jednotek SDH obcí bezplatnou telefonní linku, která bude sloužit pouze pro potřeby jednotek při účasti na mimořádných událostech, tj. ohlášení výjezdu, informace z místa události a komunikace s OPISHZS Jihočeského kraje. Pro jinou komunikaci tato linka není určena. Na telefonním čísle 800 990 950 se po zavolání ozve úvodní hláška a následně informace pro volající, z jakého okresu volá. Následně je hovor přepojen na pracoviště OPIS, který pro daný okres pracuje.

Dne 10. 11. 2010 vydalo Generální ředitelství HZS ČR pokyn, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu. Jedná se zejména o provedení označení příjmením a příslušností k jednotce na přilbě hasiče. Pro JSDHO platí provedení dle přílohy č.1/B.

Od 1.ledna 2010 je v platnosti  Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. Podrobnější informace poskytneme při pravidelné odborné přípravě.

Vzhledem k nutnosti aktualizace údajů o jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí s územní působností v Jihočeském kraji provádíme sběr informací o požární technice a kontaktní údaje JSDHO. Velitel JSDHO nebo určený pracovník obce vyplní tabulky ke sběru podkladů. Tabulky k vyplnění naleznete v oddíle Ke stažení. Vyplněné tabulky zasílejte na e-mail: klara.lebedova@jck.izscr.cz, nebo v listinné podobě na adresu HZS JčK, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice, kdykoliv dojde ke změně ve vaší JSDHO. Sběr informací o jednotce PO je prováděn za účelem aktualizace a doplnění údajů pro Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje.

Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí. Naleznete v ní mimo jiné také vzory nejdůležitějších dokumentů pro organizační řízení vaší dobrovolné jednotky.

Stáhněte si Zprávu o zásahu, kterou po vyplnění můžete poslat na pracoviště zjišťování příčin požárů HZS JčK e-mailem na adresu: zpp@jck.izscr.cz

vytisknout  e-mailem