HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro JSDHO

16.7.2021

Neinvestiční dotace na výdaje JSDHO na rok 2021

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) poskytuje v souladu s § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“). 

Název výzvy: 

JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

Veškeré informace k podání žádosti a podrobnosti výzvy naleznete pod tímto odkazem.

Termín pro podání žádosti o dotaci je od 28.7. do 31.8.2021

V případě potřeby vám bližší informace sdělí:        

kpt. Ing. Pavel Hanus, odd. IZS, Krajské ředitelství HZS Jč. kraje, České Budějovice,

tel. 950230128, mobil: 725826914, e-mail: pavel.hanus@jck.izscr.cz

31.3.2021

Investiční dotace pro JSDHO na rok 2022

HZS Jč. kraje si vás dovoluje informovat, že dne 31.3.2021 byly zveřejněny výzvy investičních dotací pro JSDHO na r. 2022 na pořízení CAS, DA a stavby pož. zbrojnic. Dotace jsou koncipovány obdobně jako v předchozích letech. Veškeré informace naleznete na www.hzscr.cz nebo pod tímto odkazem DOTACE 2022

Žádosti je možné podávat od 1.4. do 13.5.2021

Dotazy k dotacím můžte směřovat na: 

kpt. Ing. Pavel Hanus,  email: pavel.hanus@jck.izscr.cz, tel. 950230128,  725826914

29.1.2021

PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ČLENŮ JSDHO

V DOBĚ KRIZOVÉHO STAVU

HZS Jihočeského kraje zveřejňuje výklad k prokazování zdravotní způsobilosti členů dobrovolných jednotek v době platnosti nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. 

Vysvětlení ke vstupním lékařským prohlídkám (pro nově zařazené členy JPO) a k periodickým lékařským prohlídkám stávajících členů JPO naleznete ZDE.

4.1.2021

HASIČI A ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY

Do konce roku 2020 se na vozidla jednotek požární ochrany s celkovou hmotností do 3,5 tuny vztahovala výjimka z povinnosti mít zakoupenou dálniční známku při použití zpoplatněné pozemní komunikace, resp. tato vozidla byla od poplatku osvobozena.

Od počátku roku 2021 se však mění způsob evidence poplatku formou elektronické dálniční známky a s tím související podmínky používání zpoplatněné sítě komunikací také hasičskými vozidly vybavenými výstražným světelným zařízením či nápisem HASIČI. I nadále jsou tato vozidla od poplatku osvobozena, je však potřeba podat „Oznámení o osvobození“ k zaevidování vozidla v databázi vozidel osvobozených od dálničního poplatku, a tím zajistit osvobození od poplatku.

Informace k podání oznámení o osvobození jsou zveřejněny na společných internetových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy ČR www.edalnice.cz/osvobozeni

U vozidel nad 3,5 tuny zůstává způsob evidence použití zpoplatněné pozemní komunikace stejný jako doposud.

8.9.2020

Informace pro JSDHO k používání kompozitních tlakových lahví

s plastovým pouzdrem

HZS JčK upozorňuje JSDHO vybavené izolační dýchací technikou, že na základě zákazu GŘ HZS ČR neprovádí plnění ani revize kompozitních tlakových lahví s plastovým pouzdrem (vnitřní jádro vyrobené z polyethylentereftalátu – PET).

Podrobnější informace vám podají příslušníci chemicko-technické služby na jednotlivých Územních odborech a Krajském ředitelství HZS Jč. kraje.

                                         NÁVOD NA POUŽITÍ OCHRANNÉHO OBLEKU  SOO - CO - 1

Vzhledem k tomu, že některé JPO byly vybaveny ochrannými obleky SOO - CO, zveřejňujeme zde návod k použití tohot obleku a instruktážní videa k oblékání a svlékání obleku.

                                                        

Informace ze setkání velitelů JSDHO s KÚ Jč. kraje za účasti HZS JčK

Dne 20.11. a 21.11. proběhlo na Krajském úřadě Jč. kraje setkání velitelů JSDHO kat. JPO II, III a zástupců obcí s představiteli oddělení krizového řízení Krajského úřadu za účasti zástupců Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Pod níže uvedenými odkazy najdete informace o diskutovaných tématech a odpovědi na vznesené dotazy.

Informace o dotačních titulech Jč. kraje

Zápis ze setkání - projednávaná témata

Základní témata, která mají být proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků v roce 2020, naleznete ZDE.

V oddíle  "Ke stažení"  naleznete:

  • Žádost o Zařazení mobilní požární techniky do seznamu vozidel IZS  (výjimka z povinného ručení motorového vozidla) 
  • Žádost o Vyřazení mobilní požární techniky ze seznamu vozidel IZS
  • Formuláře Lékařského posudku pro člena JSDHO

Pro upřesnění uvádíme vybrané informace k provozu zásahových požárních automobilů s hmotností nad 3 500 kg.


800 990 950 - nová telefonní linka pro jednotky SDH obcí

HZS Jihočeského kraje zřídil pro potřeby jednotek SDH obcí bezplatnou telefonní linku, která bude sloužit pouze pro potřeby jednotek při účasti na mimořádných událostech, tj. ohlášení výjezdu, informace z místa události a komunikace s OPISHZS Jihočeského kraje. Pro jinou komunikaci tato linka není určena. Na telefonním čísle 800 990 950 se po zavolání ozve úvodní hláška a následně informace pro volající, z jakého okresu volá. Následně je hovor přepojen na pracoviště OPIS, který pro daný okres pracuje.

Dne 10. 11. 2010 vydalo Generální ředitelství HZS ČR pokyn, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu. Jedná se zejména o provedení označení příjmením a příslušností k jednotce na přilbě hasiče. Pro JSDHO platí provedení dle přílohy č.1/B.

Od 1.ledna 2010 je v platnosti  Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. Podrobnější informace poskytneme při pravidelné odborné přípravě.

Metodika pro zřizování jednotek SDH obcí. Naleznete v ní mimo jiné také vzory nejdůležitějších dokumentů pro organizační řízení vaší dobrovolné jednotky.

vytisknout  e-mailem