HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání dokumentace zdolávání požáru na HZS Jihočeského kraje

Dnem 1. srpna 2017 nabyla účinnosti novelizace zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví povinnost předložit dokumentaci zdolávání požárů ke schválení orgánu státního požárního dozoru právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, kterým vznikla tato povinnost z těchto důvodů:

  1. provozují činnost s vysokým požárním nebezpečím,
  2. provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah
  3. si tuto povinnost stanovily v dokumentaci požární ochrany,
  4. mají tuto povinnost stanovenu na základě smlouvy o připojení ZDP na PCO HZS Jihočeského kraje.

Konzultace ke zpracování DZP je možná po předchozí domluvě na jednotlivých územních odborech HZS JčK. Konzultanty pro poskytování odborné pomoci jsou velitelé jednotlivých stanic, v jejichž hasebním obvodu je objekt, na který se zpracovává DZP.

Předkládanou dokumentaci doporučujeme zpracovatelům DZP zkonzultovat ještě před podáním oficiální žádosti. Doručením této žádosti již musíme postupovat dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Podání dokumentace zdolávání požáru

Dokumentace zdolávání požárů musí být podána a musí obsahovat:  

  • žádost (vzor žádosti najdete zde)
  • 2x dokumentaci zdolávání požárů v tištěné podobě.

Dokumentace musí být zpracována osobou odborně způsobilou v souladu s požadavky na tvorbu DZP v souladu s ust.  § 34 vyhlášky o požární prevenci a Metodickým návodem k vypracování DZP (MV-GŘ HZS ČR, Praha 1996, http://www.hzscr.cz/clanek/metodika-zpracovani-dzp.aspx), popř. další požadavky HZS JčK, zejména s ohledem na stanovené značky a jednotnou formu zpracování.

Způsoby podání žádosti:

  • Poštou na adresu příslušných územních odborů HZS Jihočeského kraje
  • Osobně na podatelnách jednotlivých územních odborů v úředních hodinách
  • Datovou schránkou - ID ph9aiu3

Dokumentace předkládána k vydání stanoviska musí být opatřena originálním podpisem zpracovatele. Povinná osoba může být zastoupena zmocněncem, v tomto případě musí být součástí podání písemné zmocnění povinnou osobou.

vytisknout  e-mailem