HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba HZS JčK

Psycholog: mjr. Mgr. Tomáš Adámek 
                        tel.: 950 230 315
                        mobil: 723 697 694
                        e-mail: tomas.adamekhzscr.cz

Asistentka: por. Bc. Jana Váchová
                        tel.: 950 230 316
                        e-mail: jana.vachovahzscr.cz

Hlavní úkoly psychologické služby: 

  • poskytuje posttraumatickou péči příslušníkům,
  • pořizuje podklady pro personální práci a výkon služby,
  • poskytuje poradenské služby příslušníkům a zaměstnancům(a jejich rodinným příslušníkům) v pracovní i osobní problematice,
  • pomáhá lidem zasaženým mimořádnými událostmi.
  Další úkoly:
  • poskytuje sociálně psychologickou podporu jednotlivým pracovištím HZS krajů (k tomu zkoumá sociální klima pracovišť, vede odborná školení a kurzy, apod.),
  • spolupracuje při řešení mimořádných událostí, které vyžadují psychologickou intervenci,
  • podílí se na vytváření, koordinaci a školení členů intervenčních týmů ve své územní působnosti, pro případy mimořádných událostí velkého rozsahu,
  • podílí se na úkolech psychologické služby GŘ HZS ČR,
  • zajišťuje výuku v oboru psychologie.
Konkrétní obsahová náplň práce jednotlivých psychologických pracovišť HZS ČR je profilována potřebami HZS krajů a jednotek PO v působnosti tohoto pracoviště.
Závazné podklady pro činnost psychologické služby u HZS:
1. Koncepce psychologické služby HZS ČR schválená generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra dne 20. 6. 2017,
2. 43. Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 25. 8. 2014 o psychologické službě HZS ČR,

vytisknout  e-mailem