HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizový plán Jihočeského kraje

Krizový plán kraje je dokumentem strategické úrovně řízení, představující souhrn opatření k řešení určených rozsáhlých mimořádných událostí, které mohou na základě analýzy rizik způsobit vznik krizové situace na území Jihočeského kraje.
Slouží hejtmanovi Jihočeského kraje pro koordinaci záchranných a likvidačních prací k odstranění následků této situace, která svým rozsahem vyžaduje použití sil a prostředků nad rámec možností jejich využití integrovaným záchranným systémem. Dále slouží pro koordinaci poskytování zdravotnické pomoci, ochrany veřejného zdraví a zajištění bezodkladných pohřebních služeb, pomoci postiženému obyvatelstvu formou opatření nouzového přežití a pro zajištění ochrany majetku na postiženém území.
K eliminaci této mimořádné události by byl na území Jihočeského kraje nebo jeho části na určené časové období vyhlášen krizový stav(„stav nebezpečí“ nebo „nouzový stav“ nebo „stav ohrožení státu“) a stanovena krizová opatření.
Krizový plán je určen k plánování a řízení postupu orgánů krizového řízení, složek integrovaného záchranného systému, určených správních úřadů, jmenovaných nebo vyzvaných právnických a fyzických osob při zvládání těchto krizových situací.
 
Krizový plán Jihočeského kraje je zpracován podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů. Jeho nová podoba je vytvořena na základě zákona č. 430/2010 Sb., kterým se mění krizový zákon a je platná od 1. ledna 2013. V souvislosti s novelizací krizového zákona byly návazně zpracovány Krizové plány jednotlivých obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje.
Působnosti stanovené krizovým zákonem hejtmanovi nebo krajskému úřadu, starostovi obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, starostovi obce nebo obecnímu úřadu (tj. orgánům krizového řízení samosprávy) jsou podle krizového zákona výkonem státní správy v přenesené působnosti.
 
Krizový plán Jihočeského kraje se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části. Je vytvořen v listinné podobě, kdy jeden výtisk plánu je uložen na OPIS HZS JčK a jeden na Krajském úřadě JčK, oddělení krizového řízení. Elektronická podoba plánu je uložena na serveru počítače HZS JčK a též na neveřejném serveru Krajského úřadu. Data v elektronické podobě plánu mají přednost před daty uvedenými v listinné podobě. Krizový plán obsahuje v některých částech osobní údaje. Proto je nutné s ním nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhrnná aktualizace plánu se provádí ve čtyřletých cyklech, průběžné upřesnění vždy při změně, mající dopad na obsah krizového plánu.

vytisknout  e-mailem