HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (HZS Jihočeského kraje) zřizuje podle Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice Evropského parlamentu a rady), oznamovací systém protiprávního jednání, který je určen příslušníkům a zaměstnancům HZS Jihočeského kraje a za okolností uvedených ve Směrnici, rovněž veřejnosti.

Tento oznamovací systém slouží k přijímání oznámení, nakládaní s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení, komunikaci s oznamovatelem a ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními (Informace pro oznamovatele).

Oznámení lze podat:

  • osobně u pověřené osoby: kpt. Mgr. Zuzana Gottwaldová (kpt. Ing. Bohuslava Pavlovcová, zástupce v době nepřítomnosti pověřené osoby) nebo
  • v obálce označené „Oznámení-NEOTVÍRAT“ prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo
  • v obálce označené „Oznámení-NEOTVÍRAT“ vložením do schránky pro příjem zásilek, umístěné na budově Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje

U všech způsobů podání oznámení je zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a obsahu oznámení. 

HZS Jihočeského kraje ve smyslu čl. 13 písm. e) Směrnice prohlašuje, že oznamovatel nenese za své oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost, avšak jen v případě, že měl oprávněné důvody se domnívat, že jim oznamované skutečnosti jsou pravdivé, spadají do působnosti Směrnice a oznámení takových informací bylo nezbytné pro odhalení porušení podle Směrnice. Ochrany nepožívají oznamovatelé, kteří podají oznámení vědomě nepravdivé, neopodstatněné nebo oznámení zneužívají.    

vytisknout  e-mailem