Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference o spolupráci, která překračuje hranice

23. 10. 2023 (VK) - Ve dnech 4. a 5. října 2023 proběhla v Jeseníku závěrečná konference projektu „Společné řešení krizového řízení a spolupráce bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na česko-polské hranici“ (dále také jen „projekt“), který je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Konference se zúčastnilo na 120 zástupců partnerů projektu a spolupracujících subjektů, především českých a polských hasičských sborů, a dalších dotčených institucí. 

Logo_cz_pl_eu_barevne_2.jpg

Cílem závěrečné konference bylo rekapitulovat průběh a výsledky aktivit projektu a představit jeden z hlavních výstupů projektu – správnou praxi při řešení uprchlické vlny občanů z Ukrajiny na česko-polské hranici či při řešení obdobných krizových situací a mimořádných událostí.

Na konferenci byly mj. prezentovány:

  1. Zkušenosti českých a polských hasičských sborů s řešením uprchlické krize v České republice a v Polsku.
  2. Výstupy z pěti workshopů, které se konaly v průběhu realizační fáze projektu. Tématem workshopů byly různé aspekty řešení uprchlické krize: zapojení složek integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy; spolupráce bezpečnostních složek a logistické zajištění řešení rozsáhlých mimořádných událostí; komunikace a psychosociální pomoc při řešení rozsáhlých mimořádných událostí; bezpilotní prostředky a jejich využití při řízení bezpečnosti.
  3. Výstupy dvou cvičení, které byly v rámci projektu realizovány ve spolupráci českých a polských hasičských sborů.
  4. Ukončené a připravované projekty přeshraniční česko-polské spolupráce (program INTERREG V-A ČR – Polsko 2014 – 2020 a program INTERREG Česko – Polsko 2021 – 2027).

Součástí konference byla praktická ukázka vybraných výstupů pořízených v rámci projektu „Společné řešení krizového řízení a spolupráce bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na česko-polské hranici“ (stany, drony).

V rámci konference probíhalo interaktivní hlasování účastníků. Z něj vyplynuly např. tyto závěry:

  • Zapojení hasičských sborů při řešení uprchlické krize z Ukrajiny vnímá jako velké 81,2 % hlasujících účastníků konference (hodnoceno bodem 5 z 5 možných).
  • Přínos projektu v oblasti posílení spolupráce bezpečnostních složek a logistického zabezpečení rozsáhlých mimořádných událostí vnímá jako velký 50,7 % hlasujících účastníků konference (hodnoceno bodem 5 z 5 možných) a jako větší dalších 37 % hlasujících účastníků (hodnoceno bodem 4 z 5 možných).
  • 64,7 % hlasujících účastníků konference uvedlo, že konference splnila jejich očekávání, a dalších 29,4 % hlasujících účastníků uvedlo, že konference předčila jejich očekávání.

Z příspěvků prezentovaných na konferenci byl vytvořen sborník, který je ke stažení  zde.

Výstupem projektu jsou dokumenty Správná praxe s Metodickým listem v českém a polském jazyce ke stažení:

                                                     

O PROJEKTU

Projekt „Společné řešení krizového řízení a spolupráce bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na česko-polské hranici“ (registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003267) vznikl v reakci na nedávnou uprchlickou vlnu občanů z Ukrajiny. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (37. výzva na předkládání projektů).

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro efektivní přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy (bezpečnostních složek, primárně českých a polských hasičských sborů), při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení na česko-polské hranici při řešení uprchlické vlny občanů z Ukrajiny či při řešení obdobných krizových situací a mimořádných událostí.
                                                                 
Partnery projektu jsou na české straně Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (vedoucí partner), Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Na polské straně jsou partnery projektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu a Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Na české straně jsou do realizace projektu zapojeny ještě tzv. spolupracující subjekty, kterými jsou Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.
 

plk. Ing. Vladimíra Kracíková

vedoucí oddělení strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství

Hasičského záchranného sboru České republiky

Tel. 950 819 264

Více o projektu:
https://www.hzscr.cz/clanek/spolecne-reseni-krizoveho-rizeni-a-spoluprace-bezpecnostnich-slozek-v-ramci-uprchlicke-vlny-osob-z-ukrajiny-na-cesko-polske-hranici.aspx

Odkazy do noveho okna

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled

Konference o spolupráci v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika - Polsko

Konference o spolupráci v rámci programu... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem