Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Hospodářským opatřením pro krizové stavy je podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HOPKS“), „organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů“. V rámci Ministerstva vnitra jsou tato opatření přijímána především v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy a podpory činnosti Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.
Pro řešení mimořádných událostí a krizových situací je pro Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) jedním z určujících faktorů, které ovlivňují účinné provádění záchranných a likvidačních prací a zajištění ochrany obyvatelstva, moderní a dostatečné materiální a technické vybavení jednotek a zařízení HZS ČR. Doplňování jednotek a zařízení HZS ČR materiálem a technickými prostředky na požadované (plánované) počty je v posledním období ovlivňováno omezeným množstvím přidělovaných finančních prostředků do rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. HZS ČR. A i když částečně došlo k obnovení techniky, není v současné době vybavení HZS ČR dimenzováno na taková zatížení, která vyžadují provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí většího rozsahu a krizových situací. Tento nedostatek je dále umocňován skutečností, že potencionálně spolupracující subjekty, které je možné zapojit do řešení ochrany osob a majetku, nemohou být nasazeny bezprostředně po vzniku mimořádné události jako jednotky HZS ČR, ale s odstupem až několika hodin. Přitom, ale např. bezprostřední úkony k ochraně osob zejména před účinky nebezpečných látek spočívají v dekontaminaci osob, musí být prováděny co nejrychleji.
K částečné eliminaci tohoto negativního stavu je využíváno opatření, které umožňuje realizovat zákon o HOPKS, a to vytvářením pohotovostních zásob v systému státních hmotných rezerv.

vytisknout  e-mailem