Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Katalog vydaných technických podmínek požární techniky a věcných prostředků

Pro případy, kdy nejsou pro požární techniku  a věcné prostředky požární ochrany stanoveny technické podmínky právním předpisem nebo pro ně není vydána platná technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo, stanovuje pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2006  a jeho novela číslo 26/2011 o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
Cílem vydání technických podmínek je stanovení minimálních nebo optimálních technických a taktických parametrů zejména s ohledem na taktické potřeby jednotek požární ochrany. Současně mají vytvořit podmínky pro postupnou unifikaci vybraných skupin požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a tím i kompatibilitu a záměnnost. Dalším jejich cílem je minimalizace finančních nákladů na vývoj a na posuzování nové požární techniky a věcných prostředků PO.

Technické podmínky jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány v Katalogu technických podmínek HZS ČR. 

Aktualizace vydaných technických podmínek se provádí jednotlivými změnami, označenými písmeny velké abecedy. Při každé změně technických podmínek se vydává jejich úplné znění.
Příklad: Technické podmínky z oblasti strojní služby vydané v roce 2006 a označené jako „TP-STS/25-2006“ se po první změně provedené v roce 2010 označují „TP-STS/25A-2010“ a po další změně v roce 2011 „TP-STS/25B-2011“.

Vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Při označování listů technických podmínek se používají následující zkratky :
 
název
zkratka
název
zkratka
požární technika
PT
chemická služba        
CHS
věcný prostředek požární ochrany
VPPO
strojní služba             
STS
spojová služba
SPS
informační služba      
IS
technická služba        
TS

Strojní služba

Poř.
č.
Druh požární techniky
(věcného prostředku)
Katalogové číslo
Vydáno dne:
Účinnost od:
Číslo jednací
Počet stran/příl.
1
Všeobecné technické podmínky
TP-STS/01-2007
11.1.2007
15.1.2007
PO-3508/IZS-2006
2/0
1A Zásahový požární automobil
Všeobecné technické podmínky
Změna A
TP-STS/01A-2011 5.4.2011 15.4.2011 MV-18096-2/PO-IZS-2011 3/0
2
CAS 15/2000/120- M 2 Z
TP-STS/02-2007
11.1.2007
15.1.2007
PO-3507/IZS-2006
5/0
3
TA-CH laboratoř
TP-STS/03-2008
1.4.2008
1.4.2008
MV-33379-3/PO-2008
7/0
3A

Velitelský automobil
VEA

TP-STS/03A-2014 24.6.2014 24.6.2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 6/0
4
TP-STS/04-2007
13.8.2007
15.8.2007
PO-1769-2/IZS-2007
3/0
4A Automobilový žebřík
AZ - M1Z
TP-STS/04A-2011 29.11.2011 1.12.2011 MV-125174-2/PO-IZS-2011 5/0
5
TP-STS/05-2007
13.8.2007
15.8.2007
PO-1769-2/IZS-2007
2/0
6
TP-STS/06-2007
13.8.2007
15.8.2007
PO-1769-2/IZS-2007
2/0
7
TACH - M 1
TP-STS/07-2007
13.8.2007
15.8.2007
PO-1769-2/IZS-2007
4/0
8
TP-STS/08-2007
13.8.2007
15.8.2007
PO-1769-2/IZS-2007
1/1
8A
TP-STS/08A-2014
24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 3/0
9
CAS 15/2200/135- M 2 Z
TP-STS/09-2008
15.1.2008
20.1.2008
MV-9331-1/PO-2008
5/0
10
k technickým zásahům
TP-STS/10-2008
29.4.2008
1.5.2008
MV-9331-3/PO-2008
4/0
10A Cisternová automobilová stříkačka 20
k technickým zásahům
TP-STS/10A-2011 29.11.2011 1.12.2011 MV-125174-1/PO-IZS-2011 4/0
11
AP 23 – M 1
TP-STS/11-2008
16.5.2008
20.5.2008
MV-9331-4/PO-2008
4/0
12
TA-CH detekční
TP-STS/12-2008
20.6.2008
20.6.2008
MV-9331-8/PO-2008
6/0
13
TP-STS/13-2008
15.10.2008
15.10.2008
MV-72462-1/PO-2008
5/0
14
Zástavba komunikačních prostředků
Všeobecné technické podmínky
TP-STS/14-2008
3.11.2008
15.11.2008
MV-9331-11/PO-2008
4/0
14A

Zástavba komunikačních prostředků
Všeobecné technické podmínky
Změna A

TP-STS/14A-2016 28. 1. 2016 1. 2. 2016 MV- 9939-3/PO-IZS-2016 3/0
14B

Zástavba komunikačních prostředků
Všeobecné technické podmínky
Změna B

TP-STS/14B-2017 20. 3. 2017 1. 4. 2017 MV-32730-1/PO-IZS-2017 4/0
15 Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení  TP-STS/15-2011  17.5.2011  17.5.2011  MV-24141-3/PO-IZS-2011  4/0
15A Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení TP-STS/15A-2014 24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 5/0
16 Zásahový požární automobil
Požadavky pro jízdu vodou
TP-STS/16-2011 3.3.2011 15.3.2011 MV-18096-1/PO-IZS-2011 2/0
16A Zásahový požární automobil
Požadavky pro jízdu vodou
Změna A
TP-STS/16A-2016 25. 1. 2016 1. 2. 2016 MV- 9939-1/PO-IZS-2016 2/0
17 Automobilová plošina 30 TP-STS/17-2011 29.11.2011 1.12.2011 MV-125174-3/PO-IZS-2011 5/0
17A Automobilová plošina TP-STS/17A-2014 24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 6/0
18 Dopravní automobil L TP-STS/18-2014 24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014

4/0

19 Vyšetřovací automobil TP-STS/19-2014 8. 9. 2014 15. 9. 2014 MV-86133-2/PO-IZS-2014

3/0

19A Vyšetřovací automobil TP-STS/19A-2021 2. 3. 2021 1. 5. 2021 MV-36362-2/PO-IZS-2019 5/0
20 Zásahový požární automobil
Zvláštní výstražné zařízení - světelná část
TP-STS/20-2019 18. 3. 2019 1. 4. 2019 MV-36362-1/PO-IZS-2019 8/1

Chemická služba

Poř.
č.
Druh požární techniky
(věcného prostředku)
Katalogové číslo
Vydáno dne:
Účinnost od:
Číslo jednací
Počet stran/příl.
1
VPPO-CHS/04-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
3/0
2
VPPO-CHS/02-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
3/0
3
VPPO-CHS/03-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
2/0
4
VPPO-CHS/07-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
3/0
5
VPPO-CHS/05-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
3/0
6
VPPO-CHS/06-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
3/0
7
VPPO-CHS/01-2007
25.1.2007
1.2.2007
PO-286/IZS-2007
3/0
8
VPPO-CHS/08-2012 1.10.2012
1.10.2012
MV-17268-10/PO-IZS-2012
2/0

9

10

Hasiva - Pěnidla pro hašení nepolárních látek
Hasiva - Pěnidla pro hašení polárních látek

VPPO-CHS/09B-2016
VPPO-CHS/10B-2016

4. 8. 2016

4. 8. 2016

MV-106689-1/PO-IZS-2016

6/0
11
Kompozitní tlaková lahev VPPO-CHS/11-2013 2.12.2013 16.12.2013 MV-57787-6/PO-IZS-2013 2/0
12
Izolační dýchací přístroj VPPO-CHS/12B-2016 30.6.2016 15.7.2016 MV-92121-1/PO-IZS-2016 3/0
13
Protichemický ochranný oděv typ 1aET VPPO-CHS/13-2013 2.12.2013 16.12.2013 MV-57787-6/PO-IZS-2013 2/0
14
Zásahový radiometr VPPO-CHS/14-2013 2.12.2013 16.12.2013 MV-57787-6/PO-IZS-2013 3/0
15
Ventil tlakové lahve pro izolační dýchací přístroj vzduchový VPPO-CHS/15-2014 29.7.2014 15.8.2014 MV-66595-5/PO-IZS-2014 2/0

Technická služba

Poř.
č.
Druh požární techniky
(věcného prostředku)
Katalogové číslo
Vydáno dne:
Účinnost od:
Číslo jednací
Počet stran/příl.
1
TP-TS/01-2007
21.8.2007
1.9.2007
PO-1769-3/IZS-2007
2/0
2
TP-TS/02-2008
5.5.2008
15.6.2008
MV-46944-1/PO-2008
1/0
3
TP-TS/03-2008
5.5.2008
15.6.2008
MV-46944-2/PO-2008
1/0
4 Doplňky ochranného oděvu
TP-TS/04-2010
8.10.2010
15.10.2010
MV-67498-1/PO-IZS-2010
2/0
4A

Doplňky ochranného oděvu
Změna A

TP-TS/04A-2013 13.12.2012 1.3.2013 MV-67498-17/PO-IZS-2010  2/0
4B

Doplňky ochranného oděvu
Změna B

TP-TS/04B-2015 28. 4. 2015 dnem vydání MV-67460-2/PO-IZS-2015 2/0
5 Spodní prádlo pro hasiče
TP-TS/05-2010
8.10.2010
15.10.2010
MV-67498-2/PO-IZS-2010
2/0
5A Spodní prádlo pro hasiče
Změna A
TP-TS/05A-2013 13.12.2012 1.3.2013 MV-67498-18/PO-IZS-2010 2/0
5B Spodní prádlo pro hasiče
Změna B
TP-TS/05B-2015 28. 4. 2015 dnem vydání MV-67460-1/PO-IZS-2015 2/0
6 Osobní vztlakový prostředek pro hasiče
TP-TS/06-2010
8.10.2010
8.10.2010
MV-85719-1/PO-IZS-2010
2/0
7 Skříňka s elektrotechnickými nástroji
TP-TS/07-2011
10.5.2011
10.5.2011
MV-33647-8/PO-IZS-2011
3/0
8 Prostředky první pomoci TP-TS/08-2016 1.7.2016 1.7.2016 MV-87769-1/PO-IZS-2016 4/0
9 Skříňka s nástroji TP-TS/09-2017 20. 3. 2017 1. 4. 2017 MV-87769-5/PO-IZS-2016 2/0
10 Polokošile k pracovnímu stejnokroji TP-TS/10-2017 13. 11. 2017 1. 12. 2017 MV- 82338-2/PO-IZS-2017 2/0
11 Kombinovaná proudnice 25 TP-TS/11-2019 11. února 2019 1. března 2019 MV-139150-7/PO-IZS-2018 1/0
12 Ženijní nářadí TP-TS/12-2019 11. února 2019 1. března 2019 MV-139150-8/PO-IZS-2018 3/0
13 Kombinovaná proudnice 52 TP-TS/13-2019 11. února 2019 1. března 2019 MV-139150-6/PO-IZS-2018

1/0

14 Souprava nástrojů pro vnikání do uzavřených prostor TP-TS/14-2020 29. října 2020 dnem vydání MV-167912-1/PO-IZS-2020 3/0
15 Souprava kominického vybavení TP-TS/15-2020 29. října 2020 dnem vydání MV-167912-2/PO-IZS-2020 3/0
16 Ochranný oděv pro činnost ve
výšce a nad volnou hloubkou
TP-TS/16-2021 25. března 2021 dnem vydání MV- 91337-4/PO-IZS-2020 4/0

vytisknout  e-mailem