Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpilotní letadla

 • Úřad pro civilní letectví
  https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/
   
 • Opatření obecné povahy (OOP)
  https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf

  Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem dopravy vydal opatření obecné povahy (OOP), kterým se s účinností od 31.12.2020 stanovují dodatečné podmínky pro všechny druhy provozu bezpilotních letadel spadajících do působnosti prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Jedná se zejména o pravidla provozu v okolí letišť, ve zvláštních prostorech (nebezpečných, omezených, zakázaných, apod.), v hustě osídlených oblastech a v ochranných pásmech vybraných území, sítí či objektů. Také jsou tímto přenesena na úroveň opatření obecné povahy vybraná pravidla z Doplňku X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání (který se od 31.12.2020 neaplikuje pro civilní UAS, jejichž provozovatelé nejsou držiteli dříve vydaných národních povolení). Pravidla pro provoz stanovená tímto OOP se vztahují pouze k provozu bezpilotních letadel a letadla s pilotem na palubě nejsou tímto OOP dotčena. Podmínky stanovené tímto OOP budou nadále podrobeny dalšímu projednání a je předpoklad, že se budou v průběhu roku 2021 dále upravovat a měnit.

 • Aktualizace českého znění eRules pro UAS
  https://www.caa.cz/dokumenty/predpisy/rozhodnuti-vykonneho-reditele- easa/prijatelne-zpusoby-prukazu-amc-a-poradensky-material-gm/amc-a-gm-uas/
   
 • FAQ – často kladené dotazy
  https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/faq-casto-kladene-dotazy/
   
 • AIM Letecká informační služba
  https://aim.rlp.cz/?lang=cz&p=uas-drony
   
 • DronView - webová aplikace
  https://dronview.rlp.cz/
  Speciální modul webové aplikace AisView, praktického nástroje AIM ŘLP ČR, s. p., pro předletovou přípravu, určený pro provozovatele a piloty bezpilotních letadel (UAS, dronů).
   
 • Létejte zodpovědně
  www.letejtezodpovedne.cz
  Létejte zodpovědně je edukačním projektem Řízení letového provozu ČR, s.p. , který je určen nejen pro hobby piloty dronů, kteří se svým dronem létají za sportovním či rekreačním účelem a chtějí rozšířit své znalosti a stát se svědomitým pilotem, ale také pro piloty dronů, kteří si prostřednictvím létání s dronem vydělávají či jej jinak využívají v rámci své profese, tedy provozují letecké práce resp. činnosti pro vlastní potřebu.


Aktualizováno: 3. 2. 2023 pavel.agh@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem