Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvod

Vydáním vyhlášky č. 226/2005 Sb., kterou se novelizovala vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany došlo mimo jiné k zásadní změně v organizaci v oblasti speciálních služeb HZS ČR. Vzhledem k narůstajícím úkolům chemicko-technické služby v souvislosti s teroristickými útoky na počátku století, s nebezpečím použití bojových chemických látek, B-agens či špinavé bomby atd. se tato služba rozdělila na chemickou službu a technickou službu (dále jen „TS“).

Technická služba na MV-GŘ HZS ČR a na HZS krajů je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení a zajišťuje tyto úkoly:

Generální ředitelství plní na úseku technické služby zejména tyto úkoly:

 • metodicky vede po odborné stránce organizační složky HZS ČR a zřizovatele ostatních jednotek PO při plnění úkolů technické služby,
 • plní úkoly HZS kraje podle řádu ve vztahu k jednotkám generálního ředitelství,
 • usměrňuje výkon technické služby v jednotkách PO, organizuje a kontroluje její činnost v rámci HZS ČR,
 • sleduje a vyhodnocuje vybavení jednotek PO prostředky,
 • zajišťuje provádění, ověřování a osvědčování odborné přípravy k získání odborné způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků pro plnění úkolů technické služby,
 • stanovuje rozsah odborných znalostí příslušníků a základní zaměření pravidelné odborné přípravy v oblasti technické služby,
 • zpracovává návrhy technických podmínek pro pořízení prostředků,
 • podílí se na vývoji, modernizaci a zkouškách vybraných prostředků,
 • vyjadřuje se k připravovaným projektům na výstavbu, dostavbu nebo rekonstrukci stanic z hlediska činnosti technické služby.

Hasičský záchranný sbor kraje plní na úseku technické služby zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje provozuschopnost prostředků a vede o této činnosti dokumentaci,
 • metodicky vede po odborné stránce činnost technické služby v jednotkách PO a poskytuje jim podporu v rámci své územní působnosti,
 • zpracovává plány pravidelné odborné přípravy, a podílí se na jejím provádění a ověřování v jednotkách PO v rámci své územní působnosti, zejména zpracovává témata pravidelné odborné přípravy, specifikuje požadavky na znalosti, dovednosti apod.,
 • vytváří podmínky k uplatňování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti technické služby a kontroluje jejich dodržování,
 • v operačním řízení se podílí na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky PO při mimořádných událostech s použitím prostředků.

vytisknout  e-mailem