Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Společné řešení krizového řízení a spolupráce bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na česko-polské hranici

Logo interreg.png

Wspólne rozwiązanie zarządzania kryzysowego i współpracy sił bezpieczeństwa w ramach fali uchodźców z Ukrainy do granicy czesko-polskiej

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, výzva k předkládání individuálních projektů souvisejících s uprchlickou krizí.

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky připravilo a realizuje v letech 2022 až 2023 projekt Společné řešení krizového řízení a spolupráce bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na česko-polské hranici / Wspólne rozwiązanie zarządzania kryzysowego i współpracy sił bezpieczeństwa w ramach fali uchodźców z Ukrainy do granicy czesko-polskiej.

Cílem projektu je vytvoření systémového a institucionálně udržitelného nástroje pro efektivní přeshraniční spolupráci institucí veřejné správy (bezpečnostních složek, primárně českých a polských hasičských záchranných sborů), při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení na celé česko-polské hranici při řešení uprchlické vlny občanů z Ukrajiny či při řešení obdobných mimořádných událostí nebo krizových situací.

Cíle bude dosaženo tím, že budou nastaveny postupy správné praxe, pořízeno příslušné vybavení (věcné prostředky) a proběhne ověření v praxi.

Díky realizaci projektu bude posílena trvalá spolupráce institucí i propojení cílových skupin (hasičských sborů) na obou stranách hranice. Vazba mezi spolupracujícími institucemi a propojení cílových skupin bude spočívat v:

  • zajištění zázemí pro společnou činnost bezpečnostních složek a vytvoření podmínek pro řízení zásahů, registraci uprchlíků, nouzové ubytování apod. na obou stranách hranice,
  • snížení negativního dopadu vůči společnosti a zvýšení bezpečnosti díky rychlé výměně informací a společnému řízení vzniklé situace,
  • vytvoření společného nástroje, jak rychle a efektivně spolupracovat s ohledem na to, že partneři plní stejné nebo podobné úkoly a pohybují se v podobném právním prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003267

Příjemce dotace z Interreg V-A Česká republika-Polsko, hlavní partner projektu: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Partneři projektu: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Úřad Dolnoslezského vojvodství ve Vratislavi, Zemské velitelství státního hasičského sboru v Katovicích, Zemské velitelství státního hasičského sboru v Opolí, Zemské velitelství státního hasičského sboru ve Vratislavi. Do projektu jsou ve formě spolupracujících subjektů zapojeny i Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje. Díky tomuto partnerství pokrývá projekt celou česko-polskou hranici. 

Povinná publicita

Napsali o nás

vytisknout  e-mailem