Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní předpisy a koncepční materiály

  1. Koncepční materiály
  2. Právní předpisy

V červnu 2021 byl v oblasti ochrany obyvatelstva schválen návrh strategického dokumentu, který ve svém obsahu určuje směr a vývoj ochrany obyvatelstva do roku 2030.

"Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030" (Koncepce) zpracovalo Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s ustanovením § 7, odst. 2, písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

ochrana obyvatelstva v CRKoncepce v širším pohledu stanoví další postup a zaměření při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. Její vize je rozdělena do 3 stanovených strategických cílů (1 - rozvoj podmínek ochrany obyvatelstva, 2 - podpora úkolů a opatření a 3 - zvyšování účinnosti organizace), které reprezentují klíčové oblasti změn pro nadcházející období. Pro naplnění těchto strategických cílů je definováno celkem 12 základních úkolů ochrany obyvatelstva. Kromě toho je Koncepce také věnována popisu strategického prostředí zahrnující reflexi změn, projevů a dopadů, které vyplývají z vytipovaných faktorů a které mají relevanci k vymezeným úkolům. U Koncepce je uplatněn střednědobý horizont plánování, a proto vyhodnocení plnění stanovených úkolů bude provedeno souhrnně po ukončení její platnosti.

Koncepce byla 3. března 2021 projednána ve VCNP, 26. května 2021 byla na programu jednání Bezpečnostní rady státu a 21. června byla po projednání schválena na schůzi vlády České republiky a to usnesením č. 560.

Dokumenty

 Další strategické a koncepční dokumenty naleznete v celostátním informačním systému na webu http://databaze-strategie.cz, kde jsou uvedeny a členěny dokumenty od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.

V Praze dne 10. 3. 2016

MV-generální ředitelství HZS ČR
oddělení ochrany obyvatelstva
e-mail sekretariat: marie.koleckova@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem