Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Katalog metodik kontrol provozuschopnosti

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydalo „Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky číslo 43 ze dne 12. října 2009, o vydávání metodik kontrol provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany".

Uvedený pokyn je určen pro případy, kdy výrobce pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednoznačně nestanovil podmínky pro kontrolu provozuschopnosti před jejich zařazením k jednotce požární ochrany, před použitím, po použití, v pravidelných intervalech a pokud je to nutné pro zajištění provozuschopnosti, také při střídání směn.

Jejich cílem je stanovení minimálních nebo optimálních pracovních postupů při provádění kontrol provozuschopnosti. Současně mají vytvořit podmínky pro unifikaci těchto postupů v rámci HZS ČR.
Metodiky jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány v Katalogu metodik kontrol provozuschopnosti.

Aktualizace vydaných metodik se provádí jednotlivými změnami, označenými písmeny velké abecedy. Při každé změně metodiky se vydává jejich úplné znění.
Příklad: Metodika z oblasti technické služby vydaná v roce 2010 a označené jako „MK-TS/01-2010“ se po první změně provedené v roce 2011 označuje „MK-TS/01A-2011“ a po další změně v roce 2012 „MK-TS/01B-2012“.

Kontroly provozuschopnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany se provádí podle metodik vydaných MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Při označování listů technických podmínek se používají následující zkratky : 

název
zkratka
název
zkratka
požární technika
PT
chemická služba        
CHS
věcný prostředek požární ochrany
VPPO
strojní služba             
STS
spojová služba
SPS
informační služba      
IS
technická služba        
TS
Strojní služba
Poř. č. Druh techniky (prostředku) Katalogové číslo Vydáno dne: Účinnost od: Číslo jednací Počet stran/příl.
1 Hydraulické vyprošťovací zařízení MK-STS/01-2011 24.5.2011 24.5.2011 MV-60878-1/PO-IZS-2011 3/0
1A Hydraulické vyprošťovací zařízení MK-STS/01A-2019 12. 2. 2019 1. 3. 2019 MV-139150-11/PO-IZS-2018 3/0
2 Požární čerpadla MK-STS/02-2019 13. 2. 2019 1. 3. 2019 MV-139150-9/PO-IZS-2018 3/0
3 Lodní motory MK-STS/03-2019 24. 9. 2019 1. 11. 2019 MV-139150-18/PO-IZS-2018 3/0
Technická služba
Poř. č. Druh techniky (prostředku) Katalogové číslo Vydáno dne: Účinnost od: Číslo jednací Počet stran/příl.
1 Nastavovací žebřík pro hasiče MK-TS/01-2010 31.3.2010 1.4.2010 MV-23253-1/PO-IZS-2010

4/1

1A Nastavovací žebřík pro hasiče MK-TS/01A-2017 27.6.2017 1.7.2017 MV-24456-5/PO-IZS-2017 4/1
2 Systémy zvedacích vaků MK-TS/02-2011 24.5.2011 24.5.2011 MV-60867-1/PO-IZS-2011 3/1
2A Systémy zvedacích vaků MK-TS/02A-2011 27.6.2017 1.7.2017 MV-24456-1/PO-IZS-2017 3/1
3 Prostředky pro práci na vodě a zamrzlých hladinách MK-TS/03-2017 27.6.2017 1.7.2017 MV-24456-4/PO-IZS-2017 2/0
4 Osobní ochranné prostředky pro hasiče ve výhradním užívání MK-TS/04-2017 27.6.2017 1.7.2017 MV-24456-4/PO-IZS-2017 2/0
5 Prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou MK-TS/05-2017 27.6.2017 1.7.2017 MV-24456-5/PO-IZS-2017 3/0
6 Sběrač MK-TS/06-2019 11. 2. 2019 1. 3. 2019 MV-139150-5/PO-IZS-2018 2/0
7 Sací požární hadice MK-TS/07-2019 11. 2. 2019 1. 3. 2019 MV-139150-3/PO-IZS-2018 2/0
8 Sací koš MK-TS/08-2019 11. 2. 2019 1. 3. 2019 MV-139150-4/PO-IZS-2018 2/0
9 Hydrantový nástavec MK-TS/09-2019 11. 2. 2019 1. 3. 2019 MV-139150-2/PO-IZS-2018 2/0

vytisknout  e-mailem