Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kampaň Bezpečné cestování

Projekt „Bezpečné cestování“ probíhá v prostředcích hromadné dopravy od roku 2006 ve třech etapách. Etapa první upozorňovala cestující na to, jak se chovat v případě mimořádné události a jak volat linku tísňového volání 112. Informování bylo řešeno za pomoci billboardů a letáků umístěných na reklamních plochách v dopravních prostředcích a stanicích. V etapě druhé byly připraveny tři letáky „Postup při nálezu podezřelého zavazadla“, „Ochrana dýchacích cest v případě požáru nebo hustého kouře“ a „Co dělat v případě požáru“, které se objevovaly na vytipovaných místech (mimo reklamní plochy) v autobusech, tramvajích, v prostorách a soupravách metra, zastávkách městské hromadné dopravy v Praze a příměstských vlakových soupravách.
 
Třetí etapa projektu navazuje na předešlou fázi a cestující veřejnost prostřednictvím samolepících letáků informuje o varovném signálu, o možném obsahu evakuačního zavazadla, jak se zachovat při nařízené evakuaci, ale také o požáru způsobený kouřením a o požáru v domácnosti.
 
Projekt se během své existence za výrazné pomoci HZS krajů rozšířil do velkých měst po celé ČR a lze se s ním setkat nejen v dopravních prostředcích, zastávkách, prostorách patřících dopravcům, ale i ve školách, v obecních úřadech, případně u jiných institucí tak, aby bylo zajištěno jeho rozšíření co možná nejširšímu počtu obyvatelstva.
 
V květnu a červnu roku 2008 provedla agentura STEM reprezentativní výzkum veřejného mínění na téma spokojenosti obyvatelstva s prací HZS ČR a informovanosti v oblastech požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Součástí výzkumu byly i otázky týkající se uvedeného projektu, na které odpovídalo 2795 respondentů. Z tohoto reprezentativního vzorku obyvatelstva si 93 % myslí, že plakáty přinášejí užitečné informace. Převažující kladná odpověď se objevila u otázky, zda jsou plakáty dobře výtvarně zpracovány. Takto odpovědělo celých 85 % respondentů. Existenci projektu zaznamenala 1/3 občanů, z toho v Praze 65%.
 
Zveřejněné vizuály
 
 

 

vytisknout  e-mailem