Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled aktivit ústředních správních úřadů v roce 2023

Podle ustanovení § 10 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, koordinuje Ministerstvo vnitra přípravy na krizové stavy a jejich řešení a podle ustanovení § 7 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů plní úkoly v oblasti přípravy na mimořádné události, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. V rámci této koordinační role, mimo jiné, sjednocuje postupy ministerstev, krajských a obecních úřadů a organizuje instruktáže, školení a další přípravu k získání zvláštní odborné způsobilosti pracovníků orgánů krizového řízení.

V návaznosti na výše uvedené zpracovává Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Přehled aktivit ústředních správních úřadů ve vztahu k územním samosprávným orgánům v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a plánování obrany státu v roce 2023“. Tento přehled je zpracován na základě podkladů dotčených ministerstev a ústředních správních úřadů a informuje o aktivitách, které jsou v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a plánování obrany státu v roce 2023 na ústřední úrovni plánovány ke zvyšování odborné připravenosti a zajištění aktuální informovanosti vedoucích pracovníků územních orgánů krizového řízení nebo pracovníků, kteří na území krajů a obcí zajišťují úkoly související s připraveností na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací.

Přehled aktivit ÚSÚ ve vztahu k územním samosprávním orgánům v roce 2023 naleznete zde.

Instrukčně metodická zaměstnání a semináře

Informace z instrukčně metodických zaměstnání pro rok 2023 naleznete zde.

Informace z instrukčně metodických zaměstnání pro rok 2022 naleznete zde.

Informace z instrukčně metodických zaměstnání pro rok 2021 naleznete zde.

Informace z instrukčně metodických zaměstnání pro období 2012 2020 naleznete zde.

vytisknout  e-mailem