HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dnes slavíme den Evropské linky 112

Den Evropské linky 112 je dnem, kdy si Evropané připomínají existenci tísňové linky 112. Příznačně je stanoven právě na 11. 2. a o jeho vznik se v roce 2009 zasloužila právě Česká republika. 

Den Evropské linky 112 je dnem, kdy si Evropané připomínají existenci tísňové linky 112. Příznačně je stanoven právě na 11. 2. a o jeho vznik se v roce 2009 zasloužila právě Česká republika.

V tento den se po celé Evropě konají různé akce a události s cílem propagovat výhody jednotného evropského čísla tísňového volání. Snahou je, aby se linka 112 dostala co nejvíce do povědomí veřejnosti.

V České republice získala linka 112 oblibu ihned po jejím uvedení do provozu, což je patrné z grafu níže.

V roce 2021 operační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky zaznamenala celkem 2 056 967 volání na linku tísňovou 112. Oproti tomu na linku 150 bylo hlášeno celkem 262 753 událostí.

V Karlovarském kraji je Telefonické centrum tísňové linky 112 (TCTV 112) součástí Krajského operačního a informačního střediska HZS Karlovarského kraje. Operátoři tísňové linky zde přijímají tísňová volání jak na mezinárodním čísle 112, tak i na národním čísle 150, tedy volání určená hasičům. V průběhu roku 2021 přijalo TCTV 112 v Karlových Varech celkem 80 0047 hovorů. To znamená 219 hovorů denně, tedy 9 hovorů každou hodinu. 
 

  Linka 112.png
Co je linka 112?
 

 • 112 je tísňová linka, která funguje ve všech státech Evropské unie, ve Švýcarsku a Velké Británii.
 • Je v provozu nepřetržitě, 365 dní v roce, dvacet čtyři hodiny denně.
 • Naši operátoři a operátorky jsou schopni odbavovat hovory na lince 112 v češtině, angličtině a němčině. V případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

  Linka 112.png
Kdy vznikla?
 

 • Vznikla na základě rozhodnutí Rady Evropských společenství č. 91/396/EEC ze dne 29. července 1991 o zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání. 

 • Důvodem bylo usnadnit komunikaci lidí, kteří potřebují pomoc, s tísňovými službami na území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému nárůstu soukromých i služebních cest v rámci Evropy a čím dál častěji se stávalo, že si cizinci nebyli schopni díky jazykové bariéře a neznalosti čísel tísňových linek navštívené země, zavolat si o pomoc v nouzové situaci, stanovila Rada Evropských společenství číslo 112 pro tísňová volání a zároveň závazným předpisem stanovila členským státům EU povinnost zavést toto číslo nejpozději do 31. prosince 1996.

 • Nechala však na rozhodnutí každého státu, zda bude 112 jediným tísňovým číslem dané země nebo si ponechají i svá dosavadní čísla tísňových linek.
   


   Jak to bylo v České republice?

 • Jednotné evropské číslo tísňového volání bylo v České republice zavedeno na základě usnesení vlády č. 391/2000 ze dne 19. dubna 2000, ve znění usnesení vlády č. 350/2002 ze dne 3. dubna 2002. 
 • Číslo 112 bylo pro účel vzniku nové tísňové linky uvolněno na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu. Do roku 1998 na něm byla provozována služba informace o přesném čase.
 • K příjmu tísňového volání na lince 112 byl určen Hasičský záchranný sbor České republiky. Bylo vybudováno 14 center tísňového volání umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů, jejichž testovací provoz byl ukončen v červnu 2004. Tato centra jsou v rámci České republiky hlasově i datově propojena a jsou vzájemně zastupitelná. V případě přetížení nebo výpadku v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, takže se nestane, že by se člověk, který potřebuje pomoc, nedovolal.

Linka 112.png
 Jaké jsou její výhody?
 

 • Linka 112 je univerzální, to znamená, že nemusíte přemýšlet, jestli potřebujete volat hasiče, policii či zdravotnickou záchrannou službu. Operátor vás přepojí na tu složku IZS, kterou v dané situaci potřebujete.
 • Volání je zdarma, a to jak z pevné linky, tak z mobilního telefonu
 • Lze se dovolat bez SIM karty, bez kreditu, bez zadání PIN kódu 
 • Stačí být v dostupnosti alespoň jedné sítě GSM a mít nabitou baterii u telefonního přístroje.
 • Od počátku letošního roku přibyla možnost zasílání tísňových SMS. Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno primárně pro osoby se zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními schopnostmi.
 • Díky moderním technologiím, které využívají operátoři tísňových linek, je možné přibližně lokalizovat místo, odkud volající telefonuje.

Linka 112.png
Jak volat na tísňové linky?
 

 • Snažte se zachovat klid.
 • Najděte si bezpečné místo, odkud můžete nerušeně telefonovat.
 • Poté, co se vám ozve operátor, sdělte mu:
 1. co se stalo,
 2. kde se to stalo (město, ulice, případně záchytný bod),
 3. jestli se na místě události nachází zraněný člověk,
 4. své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte.
 • Zůstaňte v kontaktu s operátorem a postupujte dle jeho pokynů.
 • Nikdy nezavěšujte jako první. Buďte připraveni odpovědět operátorovi tísňové linky na jeho případné doplňující dotazy.
 • Po ukončení hovoru si nechejte telefonní přístroj u sebe pro případný další zpětný hovor operátora.

Čísla tísňového volání v České republice:

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání 
150
    Hasičský záchranný sbor České republiky
155    Zdravotnická záchranná služba
158    Policie České republiky
156    Obecní (městská) policie

Video zdroj:
HZS Olomouckého kraje

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-radi-den-112-jak-spravne-volat-na-tisnovou-linku.aspx

Na našem oficiálním FB profilu jsme připravili také malou soutěžní anketu k tématu linky 112 v KV kraji. Můžete si tipnout a vyhrát hasičský nástěnný kalendář. Náš FB zde: https://www.facebook.com/hzskvk

vytisknout  e-mailem