HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o projektu

Informace o projektech programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému 

logo IOP + EU + MMR - 1.jpg

logo MV.png

Program Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IS IZS“) se skládá z projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému, centrálních standardizovaných projektů generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Policejního prezidia České republiky a projektů řešených na krajské úrovni (krajské standardizované projekty základních složek integrovaného záchranného systému). Gestorem celého programu IS IZS je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského sboru České republiky.

Program IS IZS se skládá z celkem 45 dílčích projektů, z toho 42 je spolufinancováno z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Cílem programu IS IZS je zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

ksp grafika.jpg

Krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů a Centrální standardizovaný projekt Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byly zaměřeny na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

Základním výstupem projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému je vytvoření sjednocující technologické platformy pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami integrovaného záchranného systému. Dále zefektivnění příjmu tísňového volání občanů a zrychlení doby odezvy základních složek integrovaného záchranného systému na tísňové volání.

Níže uvedené projekty programu IS IZS byly připraveny a realizovány v letech 2010 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu.

Název projektu

Registrační číslo projektu

Příjemce dotace z Integrovaného operačního programu

Národní informační systém integrovaného záchranného systému

CZ.1.06/3.4.00/11.07071

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

CZ.1.06/3.4.00/11.07834

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07810

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07793

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07789

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07768

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07761

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07820

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07811

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07812

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

CZ.1.06./3.4.00/11.07780

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07817

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07769

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07760

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

CZ.1.06./3.4.00/11.07821

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Více o projektech programu IS IZS:

http://www.hzscr.cz/clanek/jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu-402999.aspx

http://is-izs.izscr.cz/

 

Více o Integrovaném operačním programu:

www.strukturalni-fondy.cz/iop

​www.kvalitazivota.eu

 

vytisknout  e-mailem