HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro efektivní zásah je dokončen

K datu 31.8.2015 končí realizační fáze projektu Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro efektivní zásah („Efektivní zásah“). 

logo eu.jpg
 
 logo mv.jpg
 
Projekt byl realizován v letech 2013 – 2015 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Celkové náklady projektu jsou ve výši 7.550.562,01 Kč, přičemž spolufinancování Evropské unie činí 85 % způsobilých výdajů projektů.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva.
Uvedeného cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní, techniky, technologií a věcných prostředků pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, které umožní zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility při zásahové činnosti a zlepší podmínky na místě zásahu.
Projektem byla pro Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje pořízena následující technika, technologie a věcné prostředky:
Terénní vozidlo SxS s příslušenstvím, užitkový automobil, tlakové lahve k IDP, kompozitové, izolační dýchací přístroj vzduchový včetně komunikačního prostředku v masce, zkušební a měřící zařízení, mobilní infračervený spektrometr, pračka a sušič, termokamera pro hasiče.
Technika pořízená v rámci projektu se již mnohokrát osvědčila v praxi při řešení mimořádných událostí.
 
Tisková zpráva a fotografie ze slavnostního předání techniky:
 
Tiskové zprávy z nasazení techniky z Integrovaného operačního programu:
 
 
Více o operaci Efektivní zásah:
www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-projekty-projekty-operace-technika-technologie-a-prostredky-hzs-cr-pro-efektivni-zasah.aspx
 
Více o Integrovaném operačním programu:
www.strukturalni-fondy.cz/iop                  ​www.kvalitazivota.eu

vytisknout  e-mailem