HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Červený kohout 2012

Město Hluboká nad Vltavou hostilo ve dnech 27.-28. března 2012 již 15. ročník konference s mezinárodní účastí „Červený kohout 2012“.  

Město Hluboká nad Vltavou hostilo ve dnech 27.-28. března 2012 již 15. ročník konference s mezinárodní účastí „Červený kohout 2012“. Tato konference se konala v prostorách Parkhotelu pod záštitou náměstka GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Miloše Svobody a hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Konferenci pořádal Dům techniky České Budějovice spol. s r. o. a zástupce HZS Jihočeského kraje náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro prevenci a CNP plk. Ing. Milan Brabec působil jako její odborný garant. Pozvání přijali i hosté z Prezídia Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky a partneři HZS Jihočeského kraje z Košického kraje.

 

 

Po úvodním slově pořadatelů zahájil konferenci ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, který zúčastněné přivítal a popřál mnoho nových poznatků z přednášek konference. Na jeho slova navázal starosta města Hluboké nad Vltavou a senátor Ing. Tomáš Jirsa. Náměstek GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Miloš Svoboda také všechny přivítal a následně pokračoval přednáškou na téma „Zaměření dalšího vývoje a připravované změny v oblasti požární prevence“.
Konference byla ve svých počátcích zaměřena na požární ochranu, avšak vzhledem k rozšiřování se působnosti HZS ČR se rozšiřuje i oblast, na kterou se přednášky na konferenci zaměřují. Dnes jsou na konferenci přednášky z oblasti požární ochrany, např. přednáška prof. Ing. Antona Osvalda, CSc. z Fakulty speciálního inžinierstva Žilinské univerzity na téma „Požární bezpečnost srubových staveb“ nebo přednáška plk. Ing. Vlasty Charvátové z MV-GŘ HZS ČR – Technického ústavu požární ochrany na téma „Expertizní činnost při zjišťování příčin vzniku požárů“. Další přenášky v oblasti požární prevence byly zaměřeny na elektrickou požární signalizaci (Ing. Petr Boháč), aerosolové stabilní hasicí zařízení (Ing. Petr Bebčák, Ph.D.), zařízení odvodu kouře a tepla (Ing. Michal Gašper), stavební zákon ve vztahu k požární prevenci (Ing. František Konečný), požární ochranu v obcích (pplk. Ing. Miroslava Nejtková a plk. Mgr. Pavel Nejtek) a poznatky ze zkušebního požáru objektu v PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí (prof. Ing. František Wald, CSc.).
Přednášky v oblasti integrovaného záchranného systému byly zaměřeny na cisternové automobilové stříkačky, ať již s ohledem na jejich současné i budoucí využití (Ing. Jaroslav Maděra) anebo praktické zkušenosti z jejich výroby (Ing. Stanislav Červený). Tuto oblast doplnila přednáška plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušky z MV-GŘ HZS ČR na téma „Zkušenosti z využívání dokumentace zdolávání požárů v činnosti jednotek požární ochrany“ a přednáška plk. Ing. Pavla Rožbouda, ředitele územního odboru Český Krumlov HZS Jihočeského kraje, na téma „Spolupráce se Správou státního hradu a zámku v Českém Krumlově na úseku požární ochrany“. Oblast ochrany obyvatelstva a krizového řízení zastupovaly přednášky v oblasti prevence závažných havárií (plk. Ing. Jana Neškodná) a přednáška Ing. Jána Kandráče, CSc. na téma „Analýza hodnocení rizik v průmyslu s důrazem na požární rizika“.
Samostatnou oblast představovaly přednášky JUDr. Zoltána Szasza z občanského sdružení „Naše hasičská minulost“ na téma „Historie požární ochrany na území současné ČR“ a přednáška Ing. Pavla Rybáře na téma „Pojišťování požárních rizik – zkušenosti v rámci EU“.
Konferenci moderovali Ing. Ladislav Karda a Ing. Jan Pavlík, oba bývalí dlouholetí příslušníci vedení HZS Jihočeského kraje. Před ukončením konference byl stanoven i termín dalšího ročníku a to na 19.-20. března 2013.
 
plk. Ing. Jana Neškodná
ředitelka odboru prevence
950 230 210, 602 460 980
jana.neskodna@jck.izscr.cz
Odkazy do noveho okna

1 Snímek 049

1 Snímek 049 

Detailní náhled

2 Snímek 050

2 Snímek 050 

Detailní náhled

3 Snímek 055

3 Snímek 055 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem