HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podání projektové dokumentace

Projektová dokumentace musí být podána v obálce nebo svázána v deskách a musí obsahovat:  

  • žádost + stejnopis žádosti,

  • 2x požárně bezpečnostní řešení zpracované oprávněnou osobou v listinné podobě

Žádáme veřejnost, aby při úředním styku s HZS hl. m. Prahy volila bezkontaktní formu, například e-mail, datovou schránku nebo telefonický kontakt. Žádosti o schválení projektové dokumentace zasílejte poštou na adresu: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2.

Projektovou dokumentaci lze podat i na podatelně HZS hl. m. Prahy.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Sokolská 1595 / 62
121 24 Praha 2

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@aak.izscr.cz.

Identifikátor datové schránky:  jm9aa6j

Základní pravidla pro příjem podání:
https://www.hzscr.cz/clanek/kontakt-uredni-hodiny-zakladni-pravidla-pro-podani.aspx

Úřední hodiny podatelny

Pozn.: v podatelně se projektová dokumentace pouze eviduje a dále se postupuje k vyjádření na příslušné oddělení prevence podle územní příslušnosti (umístění stavby - městských částí),
projektová dokumentace se v podatelně nevyzvedává, ale k vyzvednutí je na příslušném oddělení prevence dle městských částí po telefonické dohodě.

Projektová dokumentace předkládána k vydání stanoviska musí být opatřena vlastnoručním podpisem zpracovatele.

Projektovou dokumentaci NELZE podat v elektronické podobě!!! Tuto možnost nepovolují zákonné předpisy – § 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení.“

Žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci lze podat v úřední dny i na pracovištích oddělení prevence HZS hl. m. Prahy.

vytisknout  e-mailem