HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Instruktor preventivně výchovné činnosti

 1. Základní informace
 2. Studijní materiály

Kurz odborné přípravy pro získání odbornosti SH ČMS – Instruktor PVČ a Preventista SH ČMS III. stupně

Charakteristika kurzu

Kurz Instruktor preventivně výchovné činnosti (dále „I PVČ“) je určen pro členy (v některých případech i nečleny) SDH SH ČMS, kteří se věnují požární prevenci a PVČ v rámci sborů, obcí, podniků, popř. škol.
Jeden běh kurzu je určen pro max. 25 frekventantů.

Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je získání odbornosti:

 • Instruktor preventivně výchovné činnosti (pro členy i nečleny SDH SH ČMS)

a současně

 • Preventista SH ČMS III. stupně (pouze pro členy SDH SH ČMS)

Rozsah znalostí

Absolvent kurzu získává znalosti v oblasti požární ochrany (dále „PO“) a ochrany obyvatelstva (dále „OOB“) potřebné pro realizaci PVČ v problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále „MU“), metod a forem práce, zásad a organizace provádění PVČ a znalosti v oblasti požární ochrany z hlediska povinností fyzických osob.

Časová dotace

16 hodin (2 dny)

Tematické okruhy

 • Opatření OOB na území obce.
 • Zásady chování obyvatelstva při MU.
 • Formy a nástroje komunikace s veřejností.
 • Možnosti PVČ pro občany v obci.
 • Povinnosti fyzických osob v oblasti PO a základní znalosti z oblasti OOB.
 • Praktická příprava a realizace preventivních akcí pro veřejnost.
 • Praktická příprava a publikování preventivních materiálů pro veřejnost.

Podmínky pro zařazení do kurzu

Podmínkou pro zařazení do kurzu I PVČ je podání přihlášky a základní znalost problematiky PO a OOB získaná samostudiem.

Podmínky pro získání odbornosti

 • Znalost vybraných kapitol skript Ochrana obyvatelstva a krizového řízení (v souladu s tematickými okruhy kurzu).
 • Znalost Metodického manuálu pro přípravu preventistů ochrany obyvatelstva.
 • Účast ve dvoudenním kurzu (v prostorách HZS hl. m. Prahy – celkem 16 hodin).
 • Splnění písemného testu typu multiple choice s 40 otázkami s min. hranicí úspěšnosti 80%.
 • Praktické předvedení některé z forem PVČ před komisí složenou ze zástupců HZS hl. m. Prahy a MSHP.

Doklad o ukončení kurzu

Dokladem o ukončení kurzu je Doklad o úspěšném absolvování kurzu.

Organizační pokyny

Kurz je rozdělen na dvě na sebe navazující části. První část se bude konat 2. 3. 2024. Druhá část se bude konat 16. 3. 2024.

Místo konání kurzu:

Hasičská stanice Modřany
Gen. Šišky 2140
143 00 Praha 12 - Modřany

Přihláška

Přihlášky je možné podat nejpozději do 31. 1. 2024.

Podepsanou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu ludka.palzerova@hzspraha.cz.

Přihláška na kurz.

Kontakt: HZS hl. m. Prahy

kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel. 950 811 589, 778 547 795
e-mail: ludka.palzerova@hzspraha.cz

MSH hl. m. Prahy

Bc. Jakub Jašek
tel. 778 548 614, 733 314 796
e-mail: prevence@mshpraha.cz

vytisknout  e-mailem