HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Instruktor preventivně výchovné činnosti

 1. Základní informace
 2. Studijní materiály

Kurz odborné přípravy pro získání odbornosti SH ČMS – Instruktor PVČ a Preventista SH ČMS III. stupně

Charakteristika kurzu

Kurz Instruktor preventivně výchovné činnosti (dále „I PVČ“) je určen pro členy (v některých případech i nečleny) SDH SH ČMS, kteří se věnují požární prevenci a PVČ v rámci sborů, obcí, podniků, popř. škol.
Jeden běh kurzu je určen pro max. 25 frekventantů.

Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávání je získání odbornosti:

 • Instruktor preventivně výchovné činnosti (pro členy i nečleny SDH SH ČMS)

a současně

 • Preventista SH ČMS III. stupně (pouze pro členy SDH SH ČMS)

Rozsah znalostí

Absolvent kurzu získává znalosti v oblasti požární ochrany (dále „PO“) a ochrany obyvatelstva (dále „OOB“) potřebné pro realizaci PVČ v problematice ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále „MU“), metod a forem práce, zásad a organizace provádění PVČ a znalosti v oblasti požární ochrany z hlediska povinností fyzických osob.

Časová dotace

16 hodin (2 dny)

Tematické okruhy

 • Opatření OOB na území obce.
 • Zásady chování obyvatelstva při MU.
 • Formy a nástroje komunikace s veřejností.
 • Možnosti PVČ pro občany v obci.
 • Povinnosti fyzických osob v oblasti PO a základní znalosti z oblasti OOB.
 • Praktická příprava a realizace preventivních akcí pro veřejnost.
 • Praktická příprava a publikování preventivních materiálů pro veřejnost.

Podmínky pro zařazení do kurzu

Podmínkou pro zařazení do kurzu I PVČ je podání přihlášky a základní znalost problematiky PO a OOB získaná samostudiem.

Podmínky pro získání odbornosti

 • Znalost vybraných kapitol skript Ochrana obyvatelstva a krizového řízení (v souladu s tematickými okruhy kurzu).
 • Znalost Metodického manuálu pro přípravu preventistů ochrany obyvatelstva.
 • Účast ve dvoudenním kurzu (v prostorách HZS hl. m. Prahy – celkem 16 hodin).
 • Splnění písemného testu typu multiple choice s 40 otázkami s min. hranicí úspěšnosti 80%.
 • Praktické předvedení některé z forem PVČ před komisí složenou ze zástupců HZS hl. m. Prahy a MSHP.

Doklad o ukončení kurzu

Dokladem o ukončení kurzu je Doklad o úspěšném absolvování kurzu.

Organizační pokyny

Termín konání kurzu v roce 2022 bude zveřejněn s dostatečným předstihem.

Přihláška

Podepsanou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu ludka.palzerova@hzspraha.cz.

Přihláška na kurz.

Kontakt: HZS hl. m. Prahy

kpt. PaedDr. Luďka Palzerová
tel. 950 811 589, 778 547 795
e-mail: ludka.palzerova@hzspraha.cz

MSH hl. m. Prahy

Bc. Jakub Jašek
tel. 778 548 614, 733 314 796
e-mail: prevence@mshpraha.cz

vytisknout  e-mailem