HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příručky

 • Příručka pro starosty obcí k řešení mimořádných a krizových situací (234 kB) - tato příručka obsahuje základní informace pro starosty obcí  v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a ochrany před povodněmi.
   
 • Kalendář Jaderné elektrárny Dukovany (odkaz do serveru www.cez.cz) - kromě kalendária a fotografií z regionu obsahuje materiál i řadu poučných, všeobecně vzdělávacích informací o elektrárně, o záření z přírodního prostředí i o zlomcích záření pocházejícího z lidské činnosti a ochraně proti nim.
   
 • Humanitární pomoc v České republice (pdf 1,57 MB) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují.
   
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím (pdf 961 kB) - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí
   
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele (pdf 74 kB) - tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události; en (pdf 66 kB), de (pdf 75 kB), fr (pdf 73 kB)
   
 • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek (pdf 418 kB) - příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
   
 • Projekt "Vaše cesty k bezpečí" - je projektem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Projekt vznikl v roce 2008 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a  Diecézní charitou Brno. Projekt zahrnuje 3 okruhy témat - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje 33 témat. Více informací naleznete na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Výsledkem projektu je i brožura, kterou v plném znění nabízíme ke stažení (pdf 3,73 MB).
   
 • Příručka pro přípravu techniků ochrany obyvatelstva (pdf 3,56 MB) - 1. díl - organizace činnosti jednotek při plnění úkolů ochrany obyvatelstva -
  Příručka je určena pro lektory připravující techniky ochrany obyvatelstva jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v oblasti organizace činnosti jednotek při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. (Autor: Ing. Alice Hrubá, Ph.D. a kol.; Lázně Bohdaneč 2012; ISBN 978-80-87544-13-6)
   

 

 

vytisknout  e-mailem