HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Obecným cílem systému Hospodářských opatření pro krizové stavy je získání přehledu o zdrojích a jejich dodavatelích a v případě nutnosti (za krizové situace) jejich operativního a rychlého zajištění v podobě nezbytné dodávky výrobků, prací nebo služeb. Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou tedy přijímána po vyhlášení krizových stavů a jsou určena:

1) k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území ČR umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví,
2) pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarijních služeb,
3) pro podporu výkonu státní správy.
 
ARGIS
Úkolem Informačního systému ARGIS je zabezpečit, v období přípravy na řešení krizových situací, řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob, práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a podporu zpracování tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek. V období vlastního řešení konkrétní krizové situace je úkolem získání přehledu o disponibilních věcných zdrojích a jejich dodavatelích pro zabezpečení aktuálních potřeb v působnosti jednotlivých orgánů krizového řízení.

vytisknout  e-mailem