HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Nouzové přežití

Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů, prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně havarijního plánování.

Nouzové přežití obyvatelstva je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS. 

Plán nouzového přežití obyvatelstva je jedním z plánů konkrétních činností, který je součástí havarijního plánu kraje a obsahuje:

 • nouzové ubytování,
 • nouzové zásobování potravinami,
 • nouzové zásobování pitnou vodou,
 • nouzové základní služby obyvatelstvu,
 • nouzové dodávky energií,
 • organizování humanitární pomoci a
 • rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Materiál k nouzovému přežití u HZS hl. m. Prahy:

 • 10 souprav materiálu nouzového přežití k okamžitému použití
 • 2 soupravy materiálu nouzového přežití k následnému použití

(seznam materiálu jednotlivých souprav -  viz Příloha č. 3 Sbírky interních aktů generálního ředitele HZS ČR částka: 10 z 11. února 2010)

Další materiál pro zabezpečení obyvatelstva (deky, ošacení, …) je k dispozici ve skladu logistiky v Jílovém u Prahy, který spadá do správy HZS hl. m. Prahy.

 •  2 kusy Kontejneru nouzového přežití (dále jen „KNP“)

(seznam materiálního vybavení kontejnerů - viz Příloha č. 2 Sbírky interních aktů generálního ředitele HZS ČR částka: 10 z 11. února 2010)

KNP je určen pro 25 až 50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí účinné
a neodkladné pomoci obyvatelstvu, postiženému mimořádnou událostí.

 • 2 kusy Kontejneru ochrany obyvatelstva (dále jen „KOOB“)

Materiál k nouzovému přežití u HZS ČR:

V souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 jsou vytvořeny u HZS ČR zásoby k zabezpečení nouzového přežití.

Na centrální úrovni jsou plánovány materiální základny humanitární pomoci (dále jen „MZMP“) s kapacitou pro 1050 osob v působnosti Ministerstva vnitra resp. HZS ČR. U HZS ČR je k dispozici celkem 7 souprav MZHP s kapacitou 150 osob, z toho je 5 souprav ve skladech Základny logistiky Olomouc a 2 soupravy jsou ve skladech Záchranného útvaru HZS ČR.

MZHP je zařízení vytvářené za účelem zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, ošacení, stravování osobní hygiena, zdravotní a psychosociální pomoc) postiženému (evakuovanému) obyvatelstvu v případě vzniku mimořádné události, a to na dobu nezbytně nutnou.

Dále je k dispozici u HZS ČR materiál ve skladech logistiky Olomouc - viz odkaz:

http://www.hzscr.cz/clanek/normativy-materialu-a-vecnych-prostredku-pro-nouzove-preziti-obyvatelstva.aspx

vytisknout  e-mailem