HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osoby používající zvláštní způsob tísňového volání

Úvod

Ke dni 1. ledna 2016 začal platit nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, který mimo jiné v ustanovení § 38 tohoto zákona stanovuje povinnost hasičskému záchrannému sboru kraje vést seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy.

Jakým způsobem se lze přihlásit do seznamu?

O zařazení do seznamu osob může požádat osoba která používá zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejíž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, nebo její zákonný zástupce a to písemně s originálním podpisem nebo elektronickou cestou s elektronickým podpisem, případně i osobně.

Dále je třeba, aby žadatel dal i souhlas se zpracováním osobních údajů pro další využití základními složkami integrovaného záchranného systému a jsou případně využívány při příjmu tísňového volání, při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Při jakékoliv změně údajů, je žadatel povinen neprodleně informovat Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy o tomto faktu.

Žadatel je v seznamu osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy veden 2 roky od doručení žádosti o zařazení. Po uplynutí této lhůty může i opakovaně písemně zažádat o prodloužení zařazení do seznamu, popřípadě podat novou žádost o zařazení.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy proto připravil formulář žádosti pro zařazení do seznamu osob, která zároveň obsahuje i souhlas se zpracováním osobních údajů.

Tuto žádost si můžete stáhnout z odkazu pod tímto textem a následně ji vyplněnou zaslat na adresu Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, či ji osobně odevzdat na stanicích Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Žádost o zařazení do evidence - soubor ke stažení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy ze seznamu osob na její písemnou žádost nebo písemnou žádost jejího zákonného zástupce bez zbytečného odkladu vyřadí.

vytisknout  e-mailem