HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evidence pálení

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území Hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 14. 9. 2023 vydat podle § 44 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, obecně závaznou vyhlášku, která mimo jiné specifikuje:

Omezení spalování suchých rostlinných materiálů:
  1. Spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění se v otevřených ohništích na území hlavního města Prahy zakazuje.
  2. Za jiným účelem, než je odstranění, lze na území hlavního města Prahy spalovat v otevřených ohništích výhradně suché dřevo a šišky (např. příprava jídla, posezení u ohně apod.).
  3. Spalování suchého dřeva a šišek podle odstavce 2 nelze provádět
    1. v době, kdy je pro území hlavního města Prahy vyhlášena smogová situace,
    2. v době, kdy je pro území hlavního města Prahy vyhlášena Českým hydrometeorologickým ústavem výstraha před silným, velmi silným nebo extrémně silným větrem.
Celé znění vyhlášky si můžete přečíst ZDE.

V případě, že se na vás dle znění vyhlášky omezení nevztahuje, zadejte požadované údaje o pálení pomocí webové aplikace ZDE

vytisknout  e-mailem