HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí

Všeobecně o úkrytech

Úkryty jsou budovány tak, aby poskytly účinnou ochranu ukrývaným proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě vyhlášení krizového stavu ,,stav ohrožení státu‘‘ nebo ,,válečný stav‘‘. Úkryty rozdělujeme na stálé úkryty, které dále dělíme na

  • stálé tlakově odolné úkryty,
  • stálé tlakově neodolné úkryty,
  • ochranné systémy podzemních dopravních staveb

a na improvizované ukryty.

Stálé úkryty se budovaly od 50. let 20. století a měly sloužit pro ukrytí obyvatelstva v případě možného vzniku válečného stavu. Při jejich budování se počítalo s použitím nejen klasických,
ale i jaderných, chemických a biologických zbraní. Ve většině případů se tyto úkryty stavěly nové,
v některých případech byly ovšem upraveny nebo zmodernizovány úkryty sloužící již za druhé světové války. Nové úkryty se budovaly v rámci bytové výstavby na sídlištích, pro žactvo při výstavbě nových škol nebo během rekonstrukcí a stálé úkryty v podnicích byly vybudovány tam, kde převažovala určitá specifická a v té době strategická výroba. Z výše uvedeného pak vyplývá,
že rozmístění stálých úkrytů na území České republiky není a nikdy nebylo rovnoměrné. Výstavba stálých úkrytů byla finančně náročná a nikdy nebylo dosaženo stavu, aby se v těchto úkrytech ukrylo 100% obyvatelstva.

Stálé úkryty jsou tvořeny trvalými ochrannými prostory v podzemní části staveb nebo stavba samostatně stojící. Nelze je využít při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru, a to nejen z důvodu jejich nerovnoměrného rozmístění, ale i doby potřebné k jejich zpohotovení. Tyto úkryty jsou vybaveny odpovídajícím filtroventilačním zařízením, které slouží k zabránění proniknutí zamořeného ovzduší do vnitřních prostor těchto úkrytů, a také vytváří vhodné klimatické podmínky i pro dlouhodobý pobyt ukrývaných osob.

Stropní konstrukce nad úkryty, které se nacházejí v podzemí budov jsou odolné natolik, že jsou schopné unést případnou váhu trosek zřícené budovy, která se nachází nad krytem.

Stálé úkryty chrání před účinky tlakové vlny, radiačního záření, světelného záření, tepelného záření, chemických zbraní a biologických zbraní.

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb lze využít také při mimořádných událostech nevojenského charakteru.

Počet stálých úkrytů na území hl. města Prahy je přibližně 750. Kapacita těchto stálých úkrytů je přibližně 147 000 osob. Kapacita Strahovského tunelu je 15 000 osob. Ochranný systém metra je schopný pojmout 332 080 osob.

Seznam stálých úkrytů je zveřejněn zde

K žádosti o vyřazení úkrytu z evidence je nutné doložit revizní protokol filtroventilačního zařízení a revizi dle ČSN 33 1500. V případě, že bude žádost o vyřazení neúplná, tedy bez revizních protokolů, nebude na tuto žádost brán zřetel.

Formuláře ke stažení

Vzor žádosti o vyřazení stálého úkrytu z evidence

Vzor žádosti o dvouúčelové využití stálého úkrytu

    vytisknout  e-mailem