HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Specialista ochrany obyvatelstva

  1. Zaměření
  2. Učební texty

Zaměření:

  • Odbornost v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení zejména pro členy JSDHO a SDH a její aplikace v podmínkách hl. m. Prahy.
  • Základními tématy odbornosti jsou bezpečnostní systém České republiky, integrovaný záchranný systém, problematika ochrany obyvatelstva a krizového řízení v podmínkách obce a obce s rozšířenou působností, ochrana před povodněmi, prevence závažných havárií, financování mimořádných událostí a krizových stavů včetně obnovy území a specifika hl. m. Prahy, která se promítají do výše uvedených problematik.

Upozornění

  • V rámci kurzu je kladen důraz na individuální přípravu jednotlivých posluchačů z uvedených učebních textů ještě před jeho samotou realizací. Přednášková část kurzu je pak zaměřena na shrnutí jednotlivých problematik a případné vysvětlení nejasných nebo složitých pojmů.

Podmínky splnění odbornosti:

  • Znalost vybraných kapitol skript Ochrana obyvatelstva a krizového řízení (v souladu s tematickými okruhy pro ústní část zkoušky)
  • Znalost materiálu MODUL „S“, který je zpracovaný Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a je rozšířen o podklady, které jsou přizpůsobeny podmínkám v Hl. m. Praze
  • Účast na dvoudenním kurzu (v prostorách HZS hl. m. Prahy – celkem 16 hodin)
  • Splnění závěrečného písemného testu min na 80%
  • Ústní přezkoušení před komisí složenou ze zástupců HZS hl. m. Prahy a MSHP

Realizace:

Z důvodu nízkého počtu přihlášených je kurz v první polovině roku 2024 zrušen.

Termín konání kurzu: 3. - 4.2. 2024

Místo konání kurzu:

Hasičská stanice Modřany
Gen. Šišky 2140
143 00 Praha 12 - Modřany

Přihláška:

Termín pro podání přihlášek: 5.1. 2024.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu jan.vitek@hzscr.cz.

Přihláška na kurz.

Kontakt:

kpt. Mgr. Jan Vítek
tel: 950 811 586
e-mail: jan.vitek@hzscr.cz

Web bude průběžně doplňován a aktualizován

vytisknout  e-mailem