HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní plánování a stavební řízení

  1. Územní plánování a stavební řízení
  2. Obsah kapitoly B.7 souhrnné technické zprávy

Metodická pomůcka pro ochranu obyvatelstva - územní plánování - cílem této metodické pomůcky je sjednocení postupů při posuzování předložené dokumentace a vydávání stanovisek zohledňující požadavky ochrany obyvatelstva v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v podmínkách zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Metodický návod pro HZS kraje jako dotčený orgán při posuzování staveb - tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky za účelem upřesnění postupu HZS kraje jako dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Předpokladem pro jeho správné využití jsou základní znalosti stavebního a správního práva. Je rozdělen na tři části:

  • Část A řeší postupy HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru (dále jen "SPD") na úseku stavební prevence. Cílem této části je metodické sjednocení základních procesních postupů orgánů státní správy při výkonu SPD.
  • Část B řeší postupy HZS kraje v návaznosti na ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se hájí veřejné zájmy v oblasti ochrany obyvatelstva. Jmenovitě při posuzování předložené dokumentace a vydávání stanovisek zohledňujících požadavky ochrany obyvatelstva v souladu se zákonem o IZS v podmínkách zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • V části C jsou uvedeny vzory závazných stanovisek a dalších dokumentů.

vytisknout  e-mailem