HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vybrané informace k zajišťování požární ochrany na území obce

Zabezpečování požární ochrany na území obce je tradičně svěřeno do pravomocí obcí. Připravenost k zásahu je z organizačního, materiálního i finančního hlediska plně v kompetenci obcí (zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V souvislosti s existencí jednotky požární ochrany, jejího zařazení do plošného pokrytí k zabezpečování požární ochrany a čerpání prostředků z dotačních a grantových projektů vyžaduje rovněž administrativní správnost všech dokumentů a podkladů.
Základním dokumentem jednotky požární ochrany obce je zřizovací listina - § 12 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů (další dokumentace dle tohoto nařízení: stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky, seznam členů jednotky, dokumentace o odborné způsobilosti členů, doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon v jednotce). Vzor zřizovací listiny a vzor jmenovacího dekretu velitele jednotky naleznete v elektronické podobě na konci stránky. Pokud obec nemá zřizovací listinu, doporučujeme vystavení nové listiny.
Při zabezpečování požární ochrany na území obce je možno, kromě zřízení vlastní jednotky PO, sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku PO. Společnou jednotku požární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit na základě smlouvy o sdružení § 69a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zřizování společných jednotek požární ochrany schvaluje Hasičský záchranný sbor kraje.
Rovněž je vhodné upozornit na záměnu pojmů "jednotka sboru dobrovolných hasičů obce" a "Sdružení dobrovolných hasičů". Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována. Sdružení dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení na úseku PO, např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednoty nebo Moravské hasičské jednoty. Této organizaci obec může poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat s ní v oblasti PO.
Periodická zdravotní prohlídka člena jednotky se provádí jednou za 2 roky v návaznosti na preventivní prohlídku podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků - plné znění).
Odborná příprava velitelů a strojníků dobrovolných jednotek PO v rozsahu 40 a 24 hodin bude prioritně zajišťována na územně příslušných územních odborech HZS Jihočeského kraje. Pokud jinak nelze (např. malý počet velitelů a strojníků, jednotlivci) pak tito žadatelé o odbornou přípravu mohou využít Ústřední hasičské školy občanského sdružení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka - Bílé Políčany a Jánské Koupele.
Plány odborných kurzů ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele naleznete na jejich internetových stránkách. Tyto vzdělávací zařízení, které byly určeny dopisem MV-GŘ HZS ČR k provádění odborné přípravy, budou jako pořadatel kurzů vyžadovat po účastnících odborné přípravy poplatek (po obcích nebo přímo od účastníků v kurzu).

vytisknout  e-mailem