HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnější havarijní plán TOMEGAS, s.r.o.

Vnější havarijní plán Tomegas, s.r.o., úložiště propan – butanu Branice je účelový dokument pro objekt představující možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Je souhrnem  opatření  havarijního plánování k provádění  záchranných a likvidačních prací, k odvrácení nebo omezení bezprostředního ohrožení havárií a k odstranění způsobených následků. Prostředím opatření je zóna havarijního plánování provozovatele Tomegas, s.r.o., úložiště propan – butanu Branice.
Úkolem vnějšího havarijního plánu je specifikace rizik ohrožujících příslušné území v zóně havarijního plánování, získávání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.
Obsahem Vnějšího havarijního plánu Tomegas, s.r.o., úložiště propan – butanu Branice jsou údaje informačního a operačního charakteru, plány konkrétních činností, mapy, schémata rozmístění sil a prostředků,  způsoby jejich nasazení a zásady účinného provádění záchranných prací a likvidačních prací.
Vnější havarijní plán Tomegas, s.r.o., úložiště propan – butanu Branice byl zpracován na základě zákona  239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti obsahu je stanoven vyhláškou č. 226/2015 Sb., kterou se stanoví zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějších havarijního plánu a jeho struktuře pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. Výchozími podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu byly provozovatelem zpracované "Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu".
Vnější havarijní plán Tomegas, s.r.o., úložiště propan – butanu Branice zpracoval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Na zpracování dílčích částí vnějšího havarijního plánu se podílely další dotčené orgány a organizace.

vytisknout  e-mailem