Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům už pátým rokem technika pořízená ze strukturálních fondů Evropské unie

10. 8. 2020 - Výstupy projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro Efektivní zásah („Efektivní zásah“) slouží hasičům už pátým rokem. Projekty operace Efektivní zásah byly spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 (85 % celkových způsobilých výdajů projektů). 

zahlavi.jpg


V rámci projektů operace Efektivní zásah byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízena technika a věcné prostředky, které přinášejí vyšší efektivitu, akceschopnost a mobilitu, zlepšují podmínky na místě zásahu a v neposlední řadě zvyšují úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasičů apod.

Využití v zásahové činnosti

Vybraná technika a věcné prostředky pořízené v rámci operace Efektivní zásah byly využity například při řešení mimořádných událostí v souvislosti s onemocněním COVID-19 a tyto sloužily pro zvýšení mobility velitelů zásahu, pro rychlejší zásah jednotek hasičských záchranných sborů krajů či pro zlepšení podmínek na místě zásahu. Jednalo se o:

 • velitelské, dopravní, užitkové automobily,
 • terénní vozidla SxS s příslušenstvím,
 • mobilní kompresorové stanice, tlakové láhve, izolační dýchací přístroje vzduchové vč. komunikačního prostředku v masce,
 • zkušební a měřící zařízení, soupravy pro kalibraci detekční techniky,
 • protichemické ochranné oděvy typu 1a,
 • protiplynové kontejnery a kontejnerové nosiče M,
 • dekontaminační sprchy,
 • pračky a sušiče pro ošetřování zásahových oděvů pro hasiče.

Fotogalerie k tématu „hasiči a koronavirus“ je dostupná na:

Automobilový žebřík AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou (foto 1a, 1b) pořízený v rámci projektu „Efektivní zásah“ Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje byl využit například u rozsáhlého požáru statku (Chotěšov, Plzeňský kraj), kdy hořelo pod střechami statku a v prostorách s volně uskladněnou slámou. V blízkosti ohně se nacházely stáje se zvířaty.

Fotogalerie a video z mimořádné události s AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou jsou dostupné na:

Termokamera (foto 2a, 2b) pořízená v rámci projektu „Efektivní zásah“ Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byla využita například u mimořádné události – požáru v průmyslovém objektu (Vsetín, Zlínský kraj). Při současném hašení požáru a ochlazování zařízení hasiči termokamerou kontrolovali filtrační zařízení uvnitř haly, které bylo zdrojem požáru.

Fotogalerie a informace o mimořádné události jsou dostupné na:

Mobilní infračervený spektrometr FTIR (foto 3) pořízený v rámci projektu „Efektivní zásah“ Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje byl využit například u mimořádné události (Napajedla, Zlínský kraj), kdy hasiči byli přivoláni na místo výskytu neznámé látky v kaluži a pro její identifikaci využili mobilní infračervený spektrometr FTIR pořízený v rámci projektu „Efektivní zásah“. Provedená měření následně vyloučila, že by se jednalo o nebezpečnou látku.

Fotogalerie a informace o mimořádné události jsou dostupné na:

Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody (foto 4a, 4b) pořízená v rámci projektu „Efektivní zásah“ Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje byla využita například u nehody dvou kamionů a osobního vozu (Janov, Pardubický kraj). Ze sady byly využity hydraulické nůžky a motorová pohonná jednotka pro vyproštění osob z havarovaných vozidel.

Fotogalerie a informace o mimořádné události jsou dostupné na:

Využití pro prezentaci činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky

Vybraná technika a věcné prostředky pořízené v rámci projektů operace Efektivní zásah byly za účelem propagace Hasičského záchranného sboru České republiky a jeho činnosti prezentovány na řadě akcí. Například:

 1. Dne 9. října 2019 v Jihlavě na Výroční konferenci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. K vidění byl sací bagr a užitkový automobil, které využívá Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky, nebo termokamera se záznamem dat, dýchací přístroj včetně komunikačního prostředku, zásahový radiometr DC-3H-08 či protichemický oděv přetlakový lehký (foto 5 - zdroj web MMR), které vlastní Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina.
 2. Dne 28. října 2018 na slavnostní přehlídce k oslavám sta let československé státnosti bylo prezentováno terénní vozidlo SxS na přívěsu Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a sací bagr s nástavbou Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (foto 6).
 3. Ve dnech 26. října 2018 až 28. října 2018 v Praze na Letenské pláni u příležitosti oslav sta let československé státnosti bylo prezentováno terénní vozidlo SxS Arcticat (foto 7) Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Mediální výstupy z akce Výroční konference Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 jsou dostupné na:

Mediální výstupy z akce Přehlídka 2018 konané dne 28. 10. 2018 a z akce na Letenské pláni konané ve dnech 26. – 28. 10. 2018 jsou dostupné na:


Využití při taktických cvičeních

Vybraná technika a věcné prostředky byly využity při taktických a součinnostních cvičeních, např. dne 25. června 2020 při taktickém cvičení integrovaného záchranného systému k nácviku spolupráce jednotek požární ochrany s leteckou hasičskou službou při požáru lesa, kdy byl využit velitelský automobil (foto 8) Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

Operace Efektivní zásah

V letech 2013 – 2015 realizoval Hasičský záchranný sbor České republiky se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie operaci Technika, technologie a prostředky Hasičské záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“).

V rámci operace Efektivní zásah byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízena následující technika, technologie a věcné prostředky s účelem:

 1. Pro zvýšení mobility a efektivnosti jednotek HZS ČR při zásahu na mimořádné události

Byly pořízeny různé druhy moderní techniky a technologií umožňující rychlé nasazení a poskytnutí záchranných prací (mobilita) a efektivnost prováděných záchranných prací. Jde o velitelské automobily, terénní vozidla SxS s příslušenstvím, dopravní automobily, užitkové automobily, kontejnerové nosiče M (střední), kontejnery tankovací, automobilové žebříky AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou a polní kuchyni humanitární základny.

 1. Pro zvýšení kvality záchranných prací prováděných HZS ČR

Byly pořízeny technicky vyspělé prostředky umožňující zvýšení kvality záchranných prací. Jde o celokovové lodě s motorem a přívěsem pro přepravu, prostředky statického zabezpečení budov (v sadách redukovaných a rozšířených), těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody, termokamery pro hasiče, bagr sací a nezávislé digitální opakovače.

 1. Pro zlepšení podmínek na místě zásahu a bezpečnosti práce hasičů na místě zásahu

Byly pořízeny moderní ochranné prostředky a zařízení, které zlepšují podmínky na místě zásahu, snižují některá rizika vyplývající ze zásahové činnosti a charakteru mimořádné události a zvyšují tak bezpečnost práce zasahujících hasičů. Jde o mobilní kompresorové stanice pro potápěčské skupiny, izolační dýchací přístroje včetně komunikačního prostředku v masce, tlakové lahve k izolačnímu dýchacímu přístroji, kompozitové, zkušební a měřicí zařízení, protichemické ochranné oděvy typu 1a, soupravy pro kalibraci detekční techniky, zásahové radiometry, mobilní infračervené spektrometry FTIR, infračervené spektrometry laboratorní, kontejnery protiplynové, dekontaminační sprchy a pračky a sušiče.

Tisková zpráva s příklady nasazení techniky a věcných prostředků pořízených v rámci operace Efektivní zásah:

Tiskové zprávy a fotografie ze slavnostního předání techniky a věcných prostředků pořízených v rámci operace Efektivní zásah:

Více o projektech operace Efektivní zásah:

Více o Integrovaném operačním programu:

Příjemci dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 v projektech operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah:

Projekt Integrovaného operačního programu

Příjemce dotace

Registrační číslo projektu

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08788

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08774

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08781

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08782

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08783

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08777

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08772

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08784

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

CZ.1.06/3.4.00/18.08780

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08779

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08787

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08786

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08776

Technika, technologie a prostředky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

CZ.1.06/3.4.00/18.08775

Všechny fotografie v původní velikosti ke stažení ve formátu ZIP.
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem