Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

technika-mimoradky.png

Hasičský záchranný sbor České republiky realizoval v letech 2013 – 2015 soubor projektů (operace) Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah (ve zkratce „Efektivní zásah“).

Skupina projektů byla zaměřena na pořízení moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro efektivní zásah na mimořádné události a zlepšení podmínek na místě zásahu a zahrnoval 13 projektů hasičských záchranných sborů (HZS) krajů a 1 projekt Záchranného útvaru HZS ČR (ZÚ HZS ČR).

Hlavním cílem projektů operace Efektivní zásah bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení podmínek na místě zásahu působením HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva. Tohoto cíle bylo dosaženo pořízením takové moderní techniky, technologií a věcných prostředků pro HZS ČR, které umožňují zvýšení efektivity, akceschopnosti a mobility HZS krajů a ZÚ HZS ČR při zásahové činnosti a zlepšují podmínky na místě zásahu.

Výstupem projektů operace Efektivní zásah je pořízená technika, technologie a prostředky s novou technologií hasebních a záchranných prací pro HZS ČR, které umožňují účinně reagovat na nové typy mimořádných činností a nové trendy v zásahové činnosti. V projektech operace Efektivní zásah bylo pořízeno celkem 864 kusů nové požární techniky a věcných prostředků.

Inovativní moderní požární technika, technologie a prostředky pořízené v projektech operace Efektivní zásah slouží HZS ČR pro následující účely:

A. Pro zvýšení mobility a efektivnosti jednotek HZS ČR při zásahu na mimořádné události
Pro tento účel byly pořízeny různé druhy moderní techniky a technologií umožňující rychlé nasazení a poskytnutí záchranných prací (mobilita) a efektivnost prováděných záchranných prací. Jde o velitelské automobily, terénní vozidla SxS s příslušenstvím, dopravní automobily, užitkové automobily, kontejnerové nosiče M (střední), kontejnery tankovací, automobilové žebříky AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou a polní kuchyni humanitární základny.

B. Pro zvýšení kvality záchranných prací prováděných HZS ČR
Byly pořízeny technicky vyspělé prostředky umožňující zvýšení kvality záchranných prací. Jde o celokovové lodě s motorem a přívěsem pro přepravu, prostředky statického zabezpečení budov (v sadách redukovaných a rozšířených), těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody, termokamery pro hasiče, bagr sací a nezávislé digitální opakovače.

C. Pro zlepšení podmínek na místě zásahu a bezpečnosti práce hasičů na místě zásahu
Byly pořízeny moderní ochranné prostředky a zařízení, které zlepšují podmínky na místě zásahu, snižují některá rizika vyplývající ze zásahové činnosti a charakteru mimořádné události a zvyšují tak bezpečnost práce zasahujících hasičů. Jde o mobilní kompresorové stanice pro potápěčské skupiny, izolační dýchací přístroje včetně komunikačního prostředku v masce, tlakové lahve k izolačnímu dýchacímu přístroji, kompozitové, zkušební a měřicí zařízení, protichemické ochranné oděvy typu 1a, soupravy pro kalibraci detekční techniky, zásahové radiometry, mobilní infračervené spektrometry FTIR, infračervené spektrometry laboratorní, kontejnery protiplynové, dekontaminační sprchy a pračky a sušiče.

Seznam techniky, která byla pořízena v rámci operace Efektivní zásah, v příloze ve formátu PDF.

Operace Efektivní zásah byla realizována se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 (IOP) prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. IOP financoval 85 % způsobilých nákladů, zbývajících 15 % způsobilých nákladů bylo uhrazeno ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu HZS ČR. Příjemci dotace byly HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Realizační fáze projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah byla ukončena ke dni 31. srpna 2015.

Technika pořízená z projektů operace Efektivní zásah byla již mnohokrát nasazena v zásahové činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky. Například při záchraně lidských životů a u transportů zraněných osob v těžce přístupném terénu se osvědčilo nové speciální terénní vozidlo SxS s příslušenstvím pořízené pro HZS krajů Středočeského, Jihočeského, Karlovarského, Kraje Vysočina, Jihomoravského, Moravskoslezského a pro ZÚ HZS ČR. Pořízená technika byla nasazena např. také při likvidaci rozsáhlých lesních a polních požárů v srpnu minulého roku – jednalo se o dopravní automobily, terénní vozidla SxS s příslušenstvím, velitelské automobily či kontejnerové nosiče M (střední).

Technické prostředky a nové technologie pořízené z projektů operace Efektivní zásah ve vybavení HZS ČR zvyšují jeho akceschopnost, mobilitu a efektivitu při mimořádných událostech. Použitím nové techniky, technologií je rozšířeno spektrum typů mimořádných událostí řešených HZS ČR a je umožněna pružnější reakce na nové a měnící se podmínky v zásahové činnosti. Pořízení kvalitativně nových věcných prostředků podstatně zvyšuje úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasiče, což zlepšuje podmínky na místě zásahu. Pořízené technické prostředky a nové technologie jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území jakéhokoliv státu Evropské unie.

Příjemci dotace z Integrovaného operačního programu v projektech jsou:

Projekt Integrovaného operačního programu Příjemce dotace Registrační číslo projektu

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08788

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08774

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08781

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08782

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08783

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08777

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08772

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08784

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

CZ.1.06/3.4.00/18.08780

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08779

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08787

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08786

Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro efektivní zásah

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

CZ.1.06/3.4.00/18.08776

Technika, technologie a prostředky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

CZ.1.06/3.4.00/18.08775

Povinná publicita:

Napsali o nás:

Webové stránky operace Efektivní zásah – realizační fáze projektů

vytisknout  e-mailem