Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XVIII ČÍSLO 8/2019

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme dva rozbory požárů, a to v Přerově a v České Třebové. Seznámíme vás s historií AV HZS podniků, z.s. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o speciálním výcviku v tunelech ve Švýcarsku a o taktickém cvičení složek IZS „AUTOBUS 2019“. Představíme mobilní aplikaci První Psychická Pomoc, která může pomoci lidem v těžkých životních situacích. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ máme informaci ze setkání generálních ředitelů civilní ochrany zemí Visegrádské čtyřky. Připomněli jsme Ženevské právo 70 let existence kodexu. Kam dojedou hasiči? Tím se zabývali v centrálním datovém skladu HZS ČR v Lázních Bohdaneč. Přečtete si o školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky nebezpečných chemických látek. V INFORMACÍCH jsme připravili výsledky sportovních akcí. ME profesionálních hasičů ve fotbale 2019 v německém Gelsenkirchenu za účasti – Česka, Francie, Spolkové republiky Německo a Velké Británie. 

V souladu s Plánem provedení metodického pohotovostního cvičení na taktické, operační a strategické úrovni proběhlo ve středu 17. dubna 2019 součinnostní cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) na Letišti Václava Havla Praha.

Tématem cvičení byl nácvik operačních postupů Hasičského záchranného sboru podniku Letiště Praha, a.s., (HZSP) při vyhlášení jednotlivých stupňů poplachu v leteckém provozu a součinnostní postupy složek IZS. Jako námět cvičení organizátoři zvolili leteckou nehodu. Letadlo se vracelo na pražské letiště a během letu jeho posádka zjistila závadu na levém motoru. Kapitán letadla oznámil zjištěnou skutečnost Řízení letového provozu a vyhlásil požadavek na místní pohotovost (I. stupeň poplachu v leteckém provozu) pro HZSP. Místní pohotovost je událost, kdy se síly a prostředky (SaP) rozmisťují před obě stanice na letišti. V další fázi letu se kapitán letadla z důvodu eskalace stavu závady rozhodl k vyhlášení II. stupně poplachu v leteckém provozu, a to k plné pohotovosti. V tomto případě se SaP HZSP rozmístily přímo do pojezdového systému letiště podle předepsaných postupů. Na základě zjištěných skutečností vyhlásil velitel zásahu (VZ) operační postup č. III, tedy povolal součinnostní složky IZS. Během přistávacího manévru letadla na vzletovou a přistávací dráhu 04 došlo k požáru levého motoru, který se rozšířil na levý podvozek a vznikla tak letecká nehoda. VZ o ní informoval operační středisko HZSP a vyhlásil III. stupeň poplachu v leteckém provozu (letecká nehoda).

Situace na místě cvičení
Pro potřeby cvičení organizátoři použili letadlo Boeing B 737 MAX 8, které zapůjčila letecká společnost Smartwings, a.s. Celkový počet cestujících včetně posádky byl 106 osob. Vzhledem k simulaci letecké nehody, při které došlo také k rozlomení trupu letadla, se cestující nacházeli jak na palubě letadla, tak v prostoru pod letadlem a v jeho okolí. Fiktivním cestujícím z řad studentů a zaměstnanců letiště organizátoři vysvětlili jejich role a následně jim bylo velmi věrohodně namaskováno zranění. V rámci akce došlo k prověření záchranných složek na třídění velkého počtu raněných metodou START, které bylo jedním z hlavních úkolů cvičení. Po vyhlášení letecké nehody se na místo události dostavila jednotka HZSP, která provedla simulovaný hasební zásah levého motoru a podvozku včetně zajištění ochrany trupu letadla čtyřmi letištními speciály KHA Panther, které jsou určeny pro prvotní zásah. Jedno družstvo HZSP vystoupilo na palubu mobilními schody a zahájilo v dýchacích přístrojích průzkum paluby s jedním útočným proudem C. Zároveň za asistence posádky a hasičů v pravé přední části letadla probíhala evakuace cestujících z letadla skluzem. Příslušníci Policie ČR (PČR) shromažďovali evakuo­vané osoby u přistavených autobusů, kde byla dále provedena prvotní ­TRIAGE. Na základě operačního postupu č. III vyhlášeného VZ byly povolány ve dvou etapách součinnostní složky: HZS hl. m. Prahy (stanice č. 1 Centrála, č. 2 Petřiny, č. 3 Holešovice, č. 4 Chodov, č. 5 Strašnice, č. 7 Jinonice, č. 8 Radotín), HZS Středočeského kraje (stanice Kladno a Roztoky), Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP), Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Asociace samaritánů České republiky a Letecká záchranná služba Armády České republiky.

Složky IZS na místě cvičení
VZ po příjezdu složek ustanovil štáb velitele zásahu, ve kterém byly zastoupeny jednotlivé funkce pro činnost štábu (náčelník štábu, člen štábu pro spojení, člen štábu pro nasazení SaP, vedoucí zdravotnické složky, velitel složky PČR, velitel ostrahy letiště, vedoucí provozu letiště, vedoucí handlingové společnosti). Hlavním úkolem štábu na místě mimořádné události (MU) byla koordinace postupů při zdolávání letecké nehody. Jednotlivé složky se pak soustředily na plnění jednotlivých specifických úkolů. Příslušníci HZS ČR vstoupili na palubu letadla a vypomáhali při evakuaci cestujících, vyprošťovali zaklíněné cestující ze sedaček hydraulickým vyprošťovacím zařízením a přepravovali zraněné osoby transportními prostředky na určená místa. Zdravotnické složky vyčlenily prostor pro Re­ TRIAGE a připravily prostředky pro prvotní ošetření zraněných. Na místě MU byl již dislokován zdravotnický kontejner HZSP, ze kterého byly využity především transportní prostředky, a byl vybudován zdravotnický stan s veškerým technickým vybavením. Na základě informací zdravotnických složek v místě MU byly aktivovány Traumatologické plány ve Fakultní nemocnici v Motole a v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha. Transport zraněných do zdravotnických zařízení probíhal sanitními vozy a také vrtulníkem W-3 A Sokol Letecké záchranné služby Armády České republiky. Na místě cvičení byly procvičeny postupy také DVI týmu (Disaster Victim Investigation) útvaru PČR určeného k identifikaci obětí hromadných neštěstí a Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Vzhledem k závažnosti MU byl svolán Krizový štáb letiště a došlo k aktivaci Krizových center podle Letištního pohotovostního plánu.

Shrnutí cvičení
Na místě cvičení bylo celkem 106 figurantů včetně posádky letadla. Počet zasahujících přesáhl 170 osob. Cvičení prověřilo postupy podle Letištního pohotovostního plánu a operační postupy složek IZS. V prostoru letiště byla postavena tribuna se zázemím, kde se nacházelo přibližně sto hostů z řad odborné i laické veřejnosti. Mimo prostor cvičení organizátoři připravili i statickou ukázku techniky složek IZS a vybavení Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 a Asociace samaritánů České republiky, kteří pro cvičící připravili občerstvení. Za HZS hl. m. Prahy šlo o dva automobilové nosiče kontejnerů, kontejner nouzového přežití a kontejner ochrany obyvatelstva. Část techniky byla pohotovostní zásobou Správy státních hmotných rezerv, kterou má HZS hl. m. Prahy v ochraňování. HZS Středočeského kraje prezentoval vyprošťovací automobil na podvozku Tatra 815-7. ZZS HMP přistavila na místo ukázky Modul hromadného neštěstí Golem, který by při vzniklých MU tohoto charakteru měl svoje uplatnění.

Hodnocení cvičení
Taktické cvičení, které proběhlo na Letišti Václava Havla Praha, splnilo podmínky pravidelného procvičení postupů podle Letištního pohotovostního plánu. Hodnotitelé byli odborníci z řad HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje, HZSP AERO Vodochody AEROSPACE, a.s., a ZZS HMP. Celkově bylo cvičení hodnoceno odbornou veřejností i zasahujícími pozitivně, a to především z důvodu jeho kvalitní přípravy, provedení a přínosu vzhledem k velkému počtu zasahujících složek a koordinace složek IZS na místě cvičení.

Specifika zásahu
Pozitiva

  • vzhledem k velkému počtu raněných osob na místě MU se úspěšně ověřila systematická odborná příprava v rámci metodiky třídění velkého počtu raněných osob metodou START,
  • reálný transport raněných do nemocničních zařízení. Zejména pro potřeby vyhodnocení ZZS HMP (práce vedoucího odsunu, vedoucího lékaře či zdravotnického operačního střediska) měla tato skutečnost zásadní přínos,
  • velice kladně byla hodnocena výzva první zasahující jednotky ke shromáždění chodících figurantů na jednom místě, stejně tak skutečné použití skluzu včetně jeho orientace na správnou, tedy na odvrácenou stranu simulovaného požáru.

Negativa

  • nedostatečně vyznačené místo zásahu. VZ rozhodl o jeho uzavření, kdy tento pokyn byl splněn pouze v oblasti místa ošetřování evakuovaných pacientů a nebylo provedeno uzavření celého prostoru probíhajícího zásahu,
  • ve štábu VZ došlo ke sloučení funkcí náčelníka štábu a velitele jednotek HZS ČR, což se negativně projevilo v některých rozhodovacích procesech,
  • nekontrolovaný pohyb cestujících z letadla označených při třídění zraněných jako „zelený“.

     

Mgr. Ing. Lukáš JOB, Mgr. Pavel HOŠEK, Ing. Zdeněk ČELIKOVSKÝ, HZSP Letiště Praha, a.s., foto Ing. Martin MELUŠ
 

vytisknout  e-mailem