Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Severoatlantická aliance (NATO)

V oblasti NATO plní odbor civilní nouzové připravenosti a strategií úkoly při zastupování ČR ve Výboru pro odolnost (RC, Resilience Committee) a ve Skupině pro civilní ochranu (CPG, Civil Protection Group) NATO v rámci plnění cílů bezpečnostní politiky. Koordinuje společný postup příslušných ústředních správních úřadů České republiky ve vztahu k NATO za oblast civilní nouzové připravenosti a odolnosti. Civilní nouzová připravenost a odolnost je národní odpovědností členských států, ale důležitou měrou přispívá k naplňování mezinárodních závazků ČR v rámci NATO. 

Ve své příslušné oblasti přispívá odbor civilní nouzové připravenosti a strategií k zabezpečování koordinovaného naplňování čl. 3 a čl. 5 Washingtonské smlouvy. Podílí se na plánování a přípravě cvičení na národní a mezinárodní úrovni v dané oblasti, zejména mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení CMX. Spolupracuje se Stálou delegací ČR při NATO a zajišťuje vysílání příslušníka HZS do Stálé delegace ČR při NATO. Monitoruje a eviduje dokumenty NATO v elektronické evidenci dokumentů NATO. Zpracovává požadované výstupy, např. odpovědi na dotazníky NATO, podklady pro jednání, stanoviska, pozice ČR, atd. Podílí se na plnění úkolů kontaktního místa pro Euroatlantické koordinační středisko pro řešení mimořádných událostí (EADRCC).

ČLÁNEK 3
„Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.“

Zejména se jedná o úkoly MV-GŘ HZS ČR v rámci plnění cílů v oblasti civilní nouzové připravenosti a odolnosti při zastupování ČR ve Výboru pro odolnost (RC) NATO a ve Skupině pro civilní ochranu (CPG) NATO.

Povinnost udržovat svoji odolnost vyplývá pro každého spojence přímo z čl. 3 Washingtonské smlouvy. Tato odolnost je zajišťována a posilována prostřednictvím civilní nouzové připravenosti a odolnosti tak, aby byla dosažena mj. kontinuita vlády, kontinuita zajištění základních potřeb pro obyvatelstvo a civilní podpora ozbrojeným silám. Gestorem této oblasti v NATO je Výbor pro odolnost (RC).

Systém koordinace CNP NATO v podmínkách ČRCNP schéma (ČR+NATO) v16 CZ II.png

GT - Generální tajemník
NGT - Náměstek generálního tajemníka
ZNGT - Zástupce náměstka generálního tajemníka
BRS - Bezpečnostní rada státu
VCNP - Výbor pro civilní nouzové plánování

Zpět

vytisknout  e-mailem