Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vstupní vyšetření

Infromace k vstupnímu psychologickému vyšetření pro výkon služby v bezpečnostním sboru 

Dle § 15 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění vyhlášky 487/2004 Sb., v platném znění, je každý uchazeč o přijetí do služebního poměru v rámci HSZ povinen se podrobit vstupnímu psychologickému vyšetření k posouzení osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

 
Osobnostní způsobilost posuzuje psycholog HZS ČR.
 
Osobnostní charakteristiky stanovené vyhláškou 487/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, splňuje občan nebo příslušník, pokud je:
  • intelektově v pásmu průměru nebo vyšším,
  • emočně stabilní,
  • psychosociálně vyzrálý,
  • odolný vůči psychické zátěži,
  • s žádoucí motivací, postoji a hodnotami,
  • bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,
  • bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů,
  • bez nedostačivosti v oblasti autoregulace,
  • bez znaků nežádoucí agresivity a
  • bez psychopatologické symptomatiky.


Psychologické vyšetření pro vstup k HZS ČR probíhá přibližně 6 hodin a zahrnuje tři části: výkonovou, osobnostní a rozhovor s psychologem.


Výkonové úkoly, které jsou u HZS ČR administrovány především počítačově, jsou zaměřené hlavně na pozornost, rychlost a přesnost reakcí uchazeče. V rámci výkonových úkolů se u uchazečů zjišťuje úroveň rozumového nadání a paměť.

 
Po absolvování výkonových úkolů vyplňuje uchazeč několik osobnostních dotazníků, které se týkají jeho povahy a chování, které je typické pro jeho osobu (zejména chování v zátěžových situacích).

 
Třetí, neméně důležitou součástí psychologického vyšetření, je rozhovor s psychologem. Jako podklad pro tento rozhovor slouží anamnestický dotazník, který uchazeč před rozhovorem vyplní.

 
K psychologickému vyšetření se dostavte v dobré psychické, fyzické a zdravotní kondici (ne v době pracovní neschopnosti či rekonvalescence). S sebou si přineste životopis a občanský průkaz.

 

Pokud u Vás bude provedeno zjišťování osobnostní způsobilosti také pro účely řízení vozidel s právem přednostní jízdy, žádáme Vás o doložení Výpisu z evidenční karty řidiče před zahájením vyšetření. O výpis lze zažádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště osoby na území ČR (nezaměňovat za výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení, které lze obdržet na Czech POINT.)

 

Upozorňumeme Vás, že v průběhu psychologického vyšetření není dovoleno používání mobilních telefonů či jiných datových zařízení.

 

Vyšetření začíná v ranních hodinách a trvá do odpoledne. O konkrétním čase budete informováni na příslušném personálním oddělení.

 

Úspěšnost uchazečů při psychologickém vyšetření osobnostní způsobilosti pro přijetí do služebního poměru příslušníků HZS ČR se dlouhodobě pohybuje kolem 80%. Tento trend je průběžne sledován od roku 2003.

vytisknout  e-mailem