HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o schválení posouzení požárního nebezpečí (PPN)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“... 

Žádost o schválení dokumentace zdolávání požárů (DZP)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, ž... 

Činnost oddělení

Oddělení kontrolní činnosti jako organizační složka HZS kraje zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, schvalováním posouzení... 

Požární kontroly

Při kontrolách se kontroluje plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují zákon o požární ochraně, předpisy vydané na jeho základě nebo jiné před... 

Nejčastější závady zjištěné požárními kontrolami

Fotogalerie nejčastějších závad zjištěných v rámci požárních kontrol při výkonu státního požárního dozoru. 

Nedodržení stanovených povinností a sankce

Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění neplnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, může HZS kraje uložit pokutu právnické osobě nebo podnikající fyzické os... 

 

Stránkování: Počet: 6 / 1 | 1 |

vytisknout  e-mailem